Zmienił się statut Krajowego Biura Wyborczego

 • W Monitorze Polskim 27 października 2016 r. opublikowana została Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego.
 • W wyniku nowelizacji katalog samodzielnych stanowisk pracy został poszerzony o stanowisko do spraw zamówień publicznych oraz stanowisko do spraw obsługi sekretariatu Szefa Krajowego Biura Wyborczego.
 • Zmiany weszły w życie 19 października 2016 r.

W Monitorze Polskim 27 października 2016 r. opublikowana została Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego. Akt ten zmieniał obowiązującą dotychczas Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu. W wyniku przeprowadzonej nowelizacji dokonano zmian w samodzielnych stanowiskach pracy podległych bezpośrednio Szefowi Krajowego Biura Wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów. W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 3 sędziów Sądu Najwyższego oraz 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Organizację Krajowego Biura Wyborczego oraz zakres działania i właściwość terytorialną jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego określa statut nadany przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Jednostkami organizacyjnymi Krajowego Biura Wyborczego zapewniającymi obsługę Państwowej Komisji Wyborczej oraz organizacyjno-administracyjne, finansowe i techniczne warunki wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów na obszarze kraju są następujące zespoły:

 • Zespół Prawny i Organizacji Wyborów;
 • Zespół Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych;
 • Zespół Informatyki;
 • Zespół Finansowy;
 • Zespół Prezydialny.

Na czym polegają zmiany

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu poza zespołami zadania Państwowej Komisji Wyborczej wykonywane były w samodzielnych stanowiskach pracy podległych bezpośrednio Szefowi Krajowego Biura Wyborczego:

 • audytora wewnętrznego;
 • do spraw osobowych;
 • do spraw komunikacji społecznej;
 • do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

W wyniku nowelizacji katalog samodzielnych stanowisk pracy został poszerzony o stanowisko do spraw zamówień publicznych oraz stanowisko do spraw obsługi sekretariatu Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zmiany weszły w życie z dniem podjęcia uchwały tj. 19 października 2016 r.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *