Za miesiąc w Gminie Wińsko odbędzie się referendum w sprawie odwołania Wójt

 

 • Komisarz Wyborczy we Wrocławiu wyznaczył datę referendum odwoławczego w Gminie Wińsko (dolnośląskie) na 18 czerwca.
 • W głosowaniu mieszkańcy zdecydują czy odwołać Wójt Gminy przed upływem kadencji.
 • Referendum będzie ważne jeśli zagłosuje około 26,40% uprawnionych osób.

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu 28 kwietnia postanowił o przeprowadzeniu referendum odwoławczego w Gminie Wińsko. Podczas głosowania, które ma się odbyć 18 czerwca mieszkańcom będzie postawione pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jolanty Krysowatej-Zielnicy Wójta Gminy Wińsko przed upływem kadencji?”. Postanowienie Komisarza o rozpisaniu referendum zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 4 maja.

Co ustalił komisarz?

W treści postanowienia Komisarz ustalił:

 • kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum;
 • wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania;
 • wzór, treść oraz parametry techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z ustalonym kalendarzem do 23 maja należy zgłaszać Komisarzowi kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum. Komisarz powoła gminną komisje referendalną do 24 maja. Obwodowe komisje referendalne powołane zostaną do 28 maja. Maksymalnie do 13 czerwca będzie można składać wnioski do Wójta Gminy Wińsko o dopisanie do spisu osób uprawionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Kampania referendalna zakończy się w piątek 16 czerwca o godzinie 24.00. Głosować będzie można w niedzielę 18 czerwca od godziny 7.00 do 21.00.

Jak zwykle najważniejsza frekwencja

Żeby czerwcowe referendum było ważne do urn musi pójść przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. W wyborach samorządowych w 2014 r. stanowisko Wójta Gminy Wińsko zostało obsadzone w II turze. Wtedy Jolanta Krysowata – Zielnica pokonała Dariusza Olejniczaka uzyskując poparcie 55.58 % głosujących. Podczas tych wyborów na 7031 uprawnionych do głosowania w lokalach wyborczych pojawiło się 3093 osób. Dało to frekwencję na poziomie 43.99%.

Referendum odwoławcze będzie ważne jeśli zagłosuje 1856 uprawnionych mieszkańców. Oznacza to, że frekwencja będzie musiała przekroczyć około 26,40%.

Powody referendum

Inicjatorzy referendum, na których czele stoi przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb zarzucają Wójt między innymi:

 • brak współpracy z Radą Gminy;
 • zaburzenie przyjaznych relacji z sąsiednimi samorządami;
 • wydawanie środków publicznych w sposób mało transparentny;
 • autokratyczny styl zarządzania i arogancję;
 • lekceważenie opinii publicznej;
 • wykorzystywanie lokalnej prasy do piętnowania i szkalowania;
 • wprowadzenie bardzo wysokich opłat za korzystanie z miejskich świetlic.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *