Za miesiąc odbędzie się referendum odwoławcze w Pionkach

 • W Pionkach (mazowieckie) 19 marca 2017 r. przeprowadzone zostanie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Romualda Zawodnika.
 • Głosowanie w Pionkach będzie piątym referendum odwoławczym zarządzonym na Mazowszu w tej kadencji.
 • Referendum w Pionkach będzie ważne jeśli zagłosuje około 25% uprawnionych mieszkańców.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 30 stycznia 2017 r. opublikowane zostało postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 19 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji. Zgodnie z decyzją komisarza głosowanie ma odbyć się 19 marca. Podczas referendum mieszkańcy będą odpowiadać na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Romualda ZAWODNIKA Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji?”

Co ustalił komisarz?

W treści postanowienia komisarz ustalił:

 • kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum;
 • wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania;
 • wzór, treść oraz parametry techniczne nakładki na kartę do Głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z kalendarzem czynności referendalnych do 22 lutego 2017 r. musi nastąpić powołanie przez komisarza wyborczego w Radomiu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Pionkach. Do 27 lutego 2017 r. będą musiały zostać powołane obwodowe komisje do spraw referendum. W tym samym terminie w Urzędzie Miasta w Pionkach sporządzony zostanie spis osób uprawnionych do udziału w referendum. Również maksymalnie do 27 lutego 2017 r. osoby niepełnosprawne będą mogły zgłaszać Burmistrzowi Miasta Pionki zamiar głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z kalendarzem do 10 marca można będzie składać wnioski do Burmistrza o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Z kolei maksymalnie do 14 marca 2017 r. można będzie składać wnioski o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania.

Kampania referendalna zakończy się o północy w piątek 17 marca 2017 r. Wtedy również rozpocznie się cisza wyborcza, która będzie trwała do zakończenia referendum. Samo głosowanie rozpocznie się w niedzielę 19 marca 2017 r. Głosować będzie można od 7.00 do 21.00.

Walka o frekwencję

Najważniejszym zadaniem jakie aktualnie stoi przed inicjatorami referendum jest zmobilizowanie jak największej grupy mieszkańców do udziału w referendum. Zgodnie z przepisami prawa głosowanie referendalne będzie ważne jeśli do urn pójdzie przynajmniej 3/5 osób jakie brały udział w wyborze Burmistrza.

W 2014 r. wybory na stan osiko Burmistrza Pionek rozstrzygnęły się w II turze. Romulad Zawodnik pokonał wtedy Marka Janeczka uzyskując poparcie 54.65% wyborców. W głosowaniu wzięło odział 6659 mieszkańców co dało frekwencję 41.55%. Żeby zatem marcowe referendum w Pionkach było ważne do urn musi pójść przynajmniej 3996 wyborców. Będzie to równoznaczne z osiągnięciem frekwencji na poziomie około 25%.

Statystyki

Jak trudne zadanie stoi przed inicjatorami potwierdzają statystyki. Dotychczas w skali kraju (w kadencji 2014-2018) odbyło się 35 referendów odwoławczych. Tylko 3 spośród nich były ważne. Stało się tak w głosowaniach w Chrzanowie (małopolskie, 13 grudnia 2015 r.), Trzebiatowie (zachodniopomorskie, 28 lutego 2016 r.) i Sulmierzycach (wielkopolskie, 6 marca 2016 r.).

Referendum w Pionkach jest jednocześnie piątym głosowaniem odwoławczym jakie odbędzie się w aktualnej kadencji na Mazowszu. Wcześniej odbyły się referenda w Raciążu (20 grudnia 2015 r.), Nowym Dworze Mazowieckim (28 lutego 2016 r.), Bodzanowie (24 kwietnia 2016 r.) i Otwocku (11 grudnia 2016 r.). Głosowanie te jednak były nieważne z powodu niskiej frekwencji.

Historia inicjatywy

Formalnie inicjatywa w sprawie odwołania Burmistrza Pionek rozpoczęła się pod koniec października 2016 r. Wtedy do Urzędu Miasta w Pionkach wpłynęło zawiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną. W dniu 25 października 2016 r. taki dokument również dostarczono do Komisarza Wyborczego w Radomiu. Pełnomocnikiem inicjatora referendum została Iwona Deręgowska-Celuch.

Po złożeniu zawiadomień inicjatorzy głosowania mieli 60 dni na zebranie podpisów 10% mieszkańców Pionek, którzy popierają referendum. Zadanie to udało się zrealizować. W dniu 22 grudnia 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Radomiu wpłynął wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pionki. Od tego terminu Komisarz Wyborczy miał 30 dni na sprawdzenie poprawności złożenia wniosku. Ostatecznie Komisarz nie dopatrzył się błędów w procedurze referendalnej i 19 stycznia 2017 r. wydał postanowienie o rozpisaniu referendum. Postanowienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 30 stycznia 2017 r.

Dlaczego będzie referendum?

Inicjatorzy referendum rozpowszechniając informację na temat przyczyn głosowania zarzucali Burmistrzowi Zawodnikowi:

 • niespełnienie obietnic wyborczych;
 • podwyżkę płac dla urzędników samorządowych;
 • zwalnianie osób krytykujących działania burmistrza;
 • „kolesiostwo i nepotyzm”;
 • nieumiejętna polityka w zakresie oświaty.

Z argumentami przedstawianymi przez inicjatorów nie zgadza się Burmistrz Pionek. Określa je pomówieniami i kłamstwami na własny temat.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *