Warszawska uchwała o referendum w sprawie zmian granic Stolicy opublikowana

  • Warszawscy radni 6 lutego podjęli uchwałę o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie zmian granic Stolicy. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 10 lutego.
  • Głosowanie ma się odbyć 26 marca.
  • To czy referendum się odbędzie nie jest przesądzone. Uchwała badana jest przez Wojewodę Mazowieckiego, który sprawdza jej zgodność z prawem.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 10 lutego opublikowana została uchwała nr XLII/1056/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Zgodnie  z treścią dokumentu radni chcą aby referendum w sprawie zmian granic Stolicy odbyło się 26 marca.

Treść uchwały

Warszawscy radni ustalili, że w planowanym głosowaniu mieszkańcy będą mogli odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?”

W treści uchwały ustalone zostały również:

  1. kalendarz  czynności  związanych  z przeprowadzeniem  referendum;
  2. wzór karty do głosowania;
  3. wzór  nakładki  na  kartę  do  głosowania  sporządzony  w alfabecie  Braille’a.

Kalendarz referendalny

Zgodnie przyjętym przez radnych kalendarzem referendalnym do 1 marca nastąpić ma powołanie  przez  Radę  m.st.  Warszawy  Miejskiej  Komisji  do spraw Referendum w Warszawie. Powołanie  przez  Miejską  Komisje  do  spraw  Referendum w Warszawie obwodowych komisji do spraw referendum i sporządzenie  spisu  osób  uprawnionych  do  udziału w referendum ma być zakończone do 5 marca.

Kampania referendalna zakończyć się ma o północy w piątek 24 marca. W tym samym momencie rozpocznie się cisza wyborcza, która będzie trwać do zakończenia referendum. Samo głosowanie ma być przeprowadzone w niedzielę 26 marca od godziny 7.00 do 21.00.

Referendum nie jest przesądzone

Publikacja uchwały o referendum w Warszawie nie przesadza ostatecznie, że głosowanie się odbędzie. Treść uchwały o referendum jest aktualnie kontrolowana przez Wojewodę Mazowieckiego, który ma prawo do jej uchylenia. Analizując w sposób obiektywny treść uchwały można mieć uzasadnione wątpliwości czy uchwała została przyjęta zgodnie z przepisami prawa. Po pierwsze Wojewoda może wskazać, że zadane w referendum pytanie jest zbyt ogólne. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pytanie powinno określać szczegółowo proponowane zmiany. Po drugie jako wadliwa może być uznana procedura przyjęcia uchwały. Zgodnie z ustawą samorządową w sprawie ustalenia granic miasta może być przeprowadzone referendum lokalne wyłącznie na wniosek mieszkańców. W Warszawie podczas przyjmowania uchwały o referendum wniosku mieszkańców nie było; radni zdecydowali o głosowaniu na władny wniosek.

Wskazówką co do ewentualnej decyzji Wojewody może być przykład leżącej pod Ostrołęką Gminy Rzekuń. Tam radni przyjęli uchwałę o referendum w sprawie zmian granic gminy w analogicznym trybie co w Warszawie – bez wniosku mieszkańców. Wojewoda Mazowiecki, który również kontrolował uchwałę z Rzekunia uznał, że zapadła ona z naruszeniem prawa i uchylił ją.

Gdyby doszło do referendum zdecyduje frekwencja

Bolączką referendów lokalnych w Polsce jest to, że duża cześć z nich pozostaje nieważna z powodu zbyt niskiej frekwencji. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym ewentualne głosowanie będzie ważne jeśli do urn pójdzie 30% uprawnionych mieszkańców. Posiłkując się danymi z wyborów samorządowych z 2014 r., może to oznaczać, że w planowanym referendum musiałoby zagłosować około 401 tys. osób.

Czego dotyczy referendum?

Decyzja warszawskich radnych (przyjęta głosami Platformy Obywatelskiej, która ma w Stolicy większość) jest wyrazem sprzeciwu w stosunku do projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk nr 1259), który został złożony przez Prawo i Sprawiedliwość. Projekt ten 30 stycznia wpłyną do Sejmu; do  reprezentowania  wnioskodawców  w  pracach  nad  projektem  ustawy upoważniony został poseł Jacek Sasin.

Na mocy projektu powołane ma zostać  Miasto  stołeczne  Warszawa, które obejmie 33  gminy,  w  tym  gminę  Warszawa  oraz Błonie,  Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek,  Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki i Zielonka.

Do planowanych zmian krytycznie podchodzą partie opozycyjne. Politycy PO uważają, że rzeczywista intencją rządzących jest takie wprowadzenie zmian w ustroju Warszawy, które ułatwią PiS zwycięstwo w Stolicy w wyborach samorządowych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *