W Wymiarkach już w najbliższą niedzielę będą głosować w sprawie wójta

  • Referendum w Wymiarkach zostało zarządzone przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze na 4 września 2016 r.
  • Inicjatorzy zarzucają Wójtowi między innymi arogancję, niegospodarność i autokratyczny styl rządzenia.
  • Żeby referendum było ważne do urn musi się udać 636 uprawnionych mieszkańców.

Inicjatywa referendalna w Wymiarkach (woj. lubuskie) rozpoczęła się pod koniec czerwca br. W dniu 20 czerwca 2016 r. pełnomocnik inicjatora referendum powiadomił Komisarza Wyborczego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki przed upływem kadencji. Następnego dnia zawiadomienie takie trafiło również do samego Wójta. Zbieranie podpisów mieszkańców nie zajęło inicjatorowi dużo czasu. Wniosek o przeprowadzenie referendum trafił do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze już 1 lipca 2016 r.

Po analizie wniosku Komisarz uznał, że nie ma przeszkód, aby referendum się odbyło. W związku z tym na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego z dnia 15 lipca 2016 r. termin referendum został wyznaczony na pierwszą niedzielę września.

Co inicjatorzy zarzucają Wójtowi Olszewskiemu?

Lista zarzutów, jakie inicjatorzy referendum postawili Wójtowi Olszewskiemu jest dość długa. Mieszkańcy zarzucają Wójtowi między innymi:

  • arogancję i nepotyzm;
  • błędną politykę wobec lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych;
  • niegospodarność i nierzetelną politykę finansową gminy;
  • autokratyczny styl rządzenia w urzędzie.

O ważności referendum zadecyduje frekwencja

Głosowanie odbędzie się pomiędzy 7.00 a 21.00. Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym ważność głosowania uzależniona jest od frekwencji. Żeby referendum było ważne do głosowania musi się udać przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze danego organu. W wyborze w dniu 16 listopada 2014 r. odwoływanego Wójta Gminy Wymiarki wzięło udział (liczba kart ważnych) 1.059 uprawnionych mieszkańców. Zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi 636 osób.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *