W Wodzieradach referendum w sprawie odwołania władz nieważne

 

  • W niedzielę 15 października w Wodzieradach (woj. łódzkie) odbyło się referendum lokalne.
  • W głosowaniu mieszkańcy odwoływali władze gminy: Wójt Renatę Szafrańską i Radę Gminy.
  • Po weryfikacji wyników referendum okazało się, że głosowanie jest nieważne. Zawiodła frekwencja.

W niedzielę (15.10) w gminie Wodzierady odbyło się referendum lokalne, w którym mieszkańcy odwoływali władze gminy: Wójt Renatę Szafrańską i Radę Gminy. Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że referendum jest nieważne. Do urn poszło zbyt mało mieszkańców gminy.

Frekwencja była za niska

Zgodnie z przepisami prawa referendum lokalne odwoławcze jest ważne gdy do urn wybierze się przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze danego organu. W Wodzieradach oznaczało to, że głosowanie w sprawie odwołania Wójt Szafrańskiej będzie ważne jeśli przy urnach pojawi się przynajmniej 960 osób. Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Wodzierady miało być ważne z kolei, jeśli frekwencja wyniosłaby przynajmniej 903 osoby. Warunków tych nie udało się spełnić. W niedzielnym głosowaniu wzięło udział 321 mieszkańców.

Za odwołaniem Wójt Szafrańskiej głosowało w 285 osób, przeciw było 32, a 4 głosy były nieważne. Za odwołaniem opowiedziało się 289 osób, przeciw było 27, a 5 głosów było nieważnych.

Historia referendum

Do referendum w Wodzieradach doprowadziła grupa mieszkańców tej gminy. Wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Wodzierady przed upływem kadencji i Renaty Szafrańskiej Wójta Gminy Wodzierady przed upływem kadencji trafił do Komisarza Wyborczego w Sieradzu 20 lipca 2017 r. Komisarz Wyborczy nie widząc błędów we wniosku 18 sierpnia 2017 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum odwoławczego. Na datę głosowania została wyznaczona niedziela 15 października.

Powody referendum

Organizatorzy referendum kierowali pod adresem władz Gminy Wodzierady wiele zarzutów. Pani Wójt Gminy Wodzierady zarzucano między innymi fatalne zarządzanie gminą, niegospodarność, brak pozyskiwania funduszy unijnych oraz rządowych i niedotrzymywanie obietnic wyborczych. Radzie gminy zarzucano w szczególności brak wystraszającego reprezentowania interesów mieszkańców, brak kontroli i nadzoru nad Wójtem, nieuzasadnione podwyżki diet oraz brak pomysłów i inicjatyw przyczyniających się do rozwoju i promocji gminy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *