W Tuliszkowie (woj. wielkopolskie) szykuje się referendum odwoławcze

  • W Tuliszkowie mieszkańcy rozpoczęli inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza Grzegorz Ciesielskiego.
  • Przyczyną referendum ma być unieważnienie przez burmistrza pierwszego konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Tuliszkowie.
  • Żeby doprowadzić do referendum inicjatorzy będą musieli zebrać około 850 podpisów uprawnionych mieszkańców gminy.

Kolejnym miejscem na mapie Polski, w którym mieszkańcy postanowili rozpocząć procedurę referendum lokalnego w sprawie odwołania burmistrza miasta jest Tuliszków w województwie wielkopolskim. Przyczyną referendum są działania burmistrza Grzegorz Ciesielskiego w związku z konkursem na dyrektora jednej ze szkół.

Unieważnienie konkursy na dyrektora szkoły przyczyną referendum

Inicjatorzy referendum lokalnego w Tuliszkowie mówią, że przyczyną ich działań jest zamieszanie jakie powstało w związku z konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tuliszkowie. Pierwszy konkurs został ogłoszony jeszcze w marcu 2016 r. W jego wyniku dyrektorem szkoły została wybrana jedna z nauczycielek – pani Mirosława Puszcz-Majda. Z niezrozumiałych – dla części mieszkańców – przyczyn wyniki konkursu zostały unieważnione.

W materiałach rozpowszechnianych na terenie gminy przez inicjatorów referendum wskazano, że przyczyną inicjatywy jest:

  • nierespektowanie wyniku konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Tuliszkowie,
  • ignorowanie głosów mieszkańców w ważnych kwestiach społecznych m.in. wybór dyrektora szkoły w Tuliszkowie,
  • nieliczenie się z potrzebami mieszkańców,
  • niechęć do dialogu społecznego oraz autokratyczny styl rządzenia i arogancja,
  • nieudolne inwestycje, które nie pozwalają na rozwój gminy i tworzenie nowych miejsc pracy,
  • zła polityka kadrowa i nieefektywna gospodarka finansowa.

Mieszkańcy zbierają podpisy

Formalna droga do referendum została rozpoczęta. Powiadomienie o rozpoczęciu inicjatywy 12 sierpnia 2016 r. skierowano do władz Tuliszkowa jak również do Komisarza Wyborczego w Koninie. Od tej daty inicjatorzy mają 60 dni na zebranie wystarczającej liczby podpisów. Posiłkując się danymi z wyborów samorządowych w 2014 r. wynika, że na terenie gminy jest 8449 uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że inicjatorzy referendum będą musieli zebrać podpisy około 850 mieszkańców (10% uprawnionych do głosowania).

Jeżeli inicjatorom uda się doprowadzić do referendum jego ważność będzie zależała od odpowiedniej frekwencji. Mając na uwadze, że podczas głosowania w 2014 r., w którym na burmistrza został wybrany Grzegorz Ciesielski wzięło udział około 3700 osób to ewentualne referendum odwoławcze będzie ważne jeśli do urn pójdzie około 2200 mieszkańców (3/5 osób, które brały w wyborze).

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *