W Świdwinie referendum w sprawie GMO odbędzie się 1 października

 

  • Radni Gminy Świdwin (zachodniopomorskie) 20 lipca podjęli uchwałę o przeprowadzeniu gminnego referendum w sprawie zakazu upraw GMO na terenie gminy.
  • Głosowanie ma odbyć się 1 października.
  • Referendum będzie ważne jeśli przy urnach pojawi się około 1500 mieszkańców (305 ogółu).

Rada Gminy Świdwin 20 lipca podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej. Podczas referendum, którego datę wyznaczono na 1 października mieszkańcom zostanie zadane pytanie: „Czy zgadzasz się, by GMO było uprawiane lub hodowane w naszej Gminie?”. Uchwała radnych ze Świdwina została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 28 lipca.

Co ustalili radni?

W uchwale świdwińskich radnych, oprócz pytania referendalnego i daty głosowania ustalono:

  • kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum;
  • wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania;
  • wzór, treść oraz parametry techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przyjętym kalendarzem referendalnym do 24 sierpnia można zgłaszać do Rady Gminy Świdwin kandydatów na członków Gminnej Komisji do spraw Referendum. Powołanie tej komisji powinno nastąpić maksymalnie do 25 sierpnia. Ostatnim dniem, w którym można będzie zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum będzie 1 września. Komisje obwodowe mają być powołane do 4 września. Ten sam dzień będzie ostatnim, w którym można będzie zgłaszać Wójtowi Gminy Świdwin zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania muszą być złożone do 14 września. Cztery dni później upłynie termin na składanie przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum wniosków o dopisaniu ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Kampania referendalna zakończy się w piątek 29 września o północy. Samo głosowanie odbędzie sie w niedzielę 1 października w godzinach od 7.00 do 21.00.

Frekwencja najważniejsza

Referendum jakie ma odbyć się w Świdwinie to klasyczne referendum lokalne merytoryczne (w sprawie innej niż odwołanie władz jednostki samorządu terytorialnego). Dla tego typu głosowań próg ważności referendum wynosi 30%. Oznacza to, że żeby referendum w Świdwinie było ważne przy urnach powinno pojawić się około 1500 osób.

Historia inicjatywy ze Świdwina

Procedura referendalna w Świdwinie rozpoczęła się w kwietniu. Wtedy grupa mieszkańców (Mieczysław Waz, Edyta Jaroszewska-Nowak, Władysław Bieniek, Józef Nowak oraz Mariola Winiszewska) skierowała do Urzędu Gminy zawiadomienie o planach rozpisania referendum. Pełnomocnikiem grupy referendalnej została wybrana Edyta Jaroszewska-Nowak.

Pod koniec czerwca inicjatorzy referendum zakończyli zbieranie poparcia pod wnioskiem referendalnym. Udało się im zebrać 962 podpisy. Taki wynik trzeba uznać za sukces pomysłodawców referendum, ponieważ ustawowe minimum jakie gwarantowało rozpisanie głosowania to około 500 podpisów.

Ostatecznie inicjatorzy referendum złożyli do władz Gminy Świdwin wniosek o przeprowadzenie głosowania w dniu 22 czerwca. Gminni radni zbadali poprawność wniosku i nie widząc w nim błędów zdecydowali o rozpisaniu głosowania.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *