W Słubicach inicjatorzy referendum odwołali się do sądu

 • Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim 21 grudnia 2016 r. odrzucił wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania rady powiatu słubickiego.
 • Według komisarza mieszkańcy zebrali za mało podpisów.
 • Pomysłodawcy referendum nie zgodzili się z komisarzem i odwołali się od jego decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Sąd ma teraz 14 dni na rozpatrzenie sprawy.

Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z 21 grudnia 2016 r. odrzucił wniosek mieszkańców powiatu słubickiego o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania rady powiatu. Według komisarza inicjatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów. Pomysłodawcy referendum nie zgadzają się z takim stanowiskiem i skarżą postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Co ustalił komisarz?

Komisarz wskazał, że aby ustawowe wymogi były zrealizowane inicjatorzy musieli zebrać 3692 prawidłowych podpisów. Tymczasem, według komisarza, inicjatorzy referendum zebrali łącznie 3410 podpisów, czyli o 282 podpisy mniej niż wymagane. Jednocześnie komisarz uznał, że z dostarczonych przez inicjatorów 4201 podpisów poparcia, 791 podpisów nie było prawidłowe. Komisarz nie uznał podpisów z następujących powodów:

 • błędnie podanych (lub niepodanych w ogóle) numerów PESEL – 281;
 • braku prawa wybierania (osoby niefigurujące w rejestrach wyborców w gminach z powiatu słubickiego) – 208;
 • błędnie podanego nazwiska lub imienia – 90;
 • błędnie podanego adresu (brak nazwy miejscowości, numeru domu, numeru mieszkania) – 89;
 • udzielenia swojego poparcia kilkukrotnie przez te same osoby – 85;
 • błędnie podanej daty udzielenia poparcia – 58;
 • braku podpisu – 5;
 • udzielenia poparcia przez osobę niepełnoletnią – 1;
 • wpisania poparcia przez osobę zmarłą -1.

Skarga trafiła do WSA

Z decyzją komisarza wyborczego nie zgadzają się inicjatorzy. Przeanalizowali oni podpisy, które odrzucił komisarz i w ich opinii wiele z nich mogło być uznane za prawidłowe. Wystarczyła tylko dobra wola komisarza. Inicjatorzy doszli do wniosku, że podpisy były sprawdzane zbyt rygorystycznie a to z kolei nie powinno mieć miejsca. W oparciu o te argumenty sporządzono skargę na postanowienie komisarza. Dokument trafił do WSA w Gorzowie Wielkopolskim w poniedziałek – 9 stycznia 2017 r.

Dalsza procedura

Po skierowaniu sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skład orzekający będzie miał 14 dni na jej rozpatrzenie. Jeśli się okaże, że któraś ze stron nie będzie zadowolona z rozstrzygnięcia WSA to będzie mogła odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przyczyny planowanego referendum

Inicjatorzy mówią, że planowane referendum jest uzasadnione tym, że rada powiatu słubickiego w aktualnej konfiguracji nie jest w stanie dobrze realizować swoich ustawowych zadań. Inicjatorzy zarzucają radzie:

 • brak wiedzy na temat przepisów prawa dotyczących samorządu powiatowego;
 • niepodjęcie w ustawowym terminie uchwały budżetowej;
 • zadłużanie powiatu;
 • absencję radnych podczas obrad;
 • zgodę rady powiatu na sprzedaż boiska Zespołu Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach.

Jeśli dojdzie do referendum to najważniejsza będzie frekwencja

Tak jak w przypadku odwołania organów gmin i miast również do ważności referendów w sprawie odwołania rady powiatu jest potrzebne uzyskanie odpowiedniej frekwencji. Żeby głosowanie było ważne do urn musi pójść przynajmniej 3/5 liczby mieszkańców, która brała udział w wyborach rady powiatu.

W wyborach samorządowych w 2014 r. na 37 096 uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu słubickiego zagłosowało 18 564 osób. Dało to frekwencje na poziomie 50,04%. Żeby ewentualne referendum w sprawie odwołania rady powiatu słubickiego było ważne zagłosować musi przynajmniej 11 139 uprawnionych mieszkańców (około 30% ogółu).

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *