W Sędziszowie Małopolskim możliwe referendum w sprawie budowy jeziora

  • W Sędziszowie Małopolskim mieszkańcy planują przeprowadzenie referendum w sprawie budowy sztucznego jeziora chroniącego ich przed suszą i powodzią.
  • Inicjatorzy referendum sprzeciwiają się pomysłowi budowy suchego polderu zamiast „mokrego” zbiornika, ponieważ ten pierwszy uniemożliwia rozwój rekreacji.
  • Inicjator referendum musi zebrać około 1900 podpisów pod wnioskiem o referendum.
  • Jeśli dojdzie do referendum to aby było ono ważne do urn musi pójść około 5700 mieszkańców.

Referenda lokalne w ostatnich miesiącach zdominowane są przez inicjatywy, które dotyczą odwoływania organów gminy. Ustawa o referendum lokalnym daje jednak możliwość przeprowadzania głosowań merytorycznych, w których mieszkańcy rozstrzygają o kwestiach innych niż odwoływanie władz (np. likwidacja straży gminnych/miejskich, likwidacja szkoły itd.). Właśnie z tego typu referendum chcą skorzystać mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski w województwie podkarpackim.

Mieszkańcy chcą budowy jeziora

Temat, który ma zostać rozstrzygnięty w referendum skrótowo mówiąc dotyczy budowy jeziora. Chcąc wyjaśnić jednak szczegóły inicjatywy trzeba zagłębić się w szczegóły, których historia sięga ponad dwudziestu lat. Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku trwały prace zmierzające do budowy w korycie rzeki Budzisz zbiornika wodnego, który miał spełniać dwa cele: w czasie suszy zapewniać dostępność wody a w czasie zagrożenia powodziowego gwarantować bezpieczeństwo przed zalaniem pobliskich terenów. Koncepcja dotycząca inwestycji zmieniła się w 2011 r. Wtedy to pomysł budowy „mokrego” zbiornika został zmieniony na koncepcję budowy tzw. suchego polderu, którego celem miała być ochrona przeciwpowodziowa.

Inicjatorzy referendum nie zgadzają się na suchy polder

Zmiana w koncepcji inwestycji na rzece Budzisz nie została zaakceptowana przez część mieszkańców. W ich opinii powstanie zbiornika „mokrego” oprócz podstawowych cech ochrony przed suszą i powodzią dałoby możliwość rozwoju na terenie gminy sektora rekreacyjnego. Zbiornik suchy tej ostatniej funkcji nie mógłby spełniać. Sprzeciw mieszkańców w stosunku do nowej koncepcji doprowadził do pomysłu przeprowadzenia referendum lokalnego, w którym to mieszkańcy sami mieli wypowiedzieć się jakiego zbiornika na rzece Budzisz chcą. Inicjatorem referendum została powstała pod koniec 2015 r. Fundacja polsko-austriacka „Spichlerz Galicyjski” rodziny Kapustów z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim.

Jakie są liczby?

Pierwszym zadaniem jakie stoi przed inicjatorem referendum jest zebranie podpisów mieszkańców Gminy Sędziszów małopolski pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Podpisy te musi złożyć przynajmniej 10% uprawnionych obywateli. Posiłkując się danymi z wyborów samorządowych w 2014 r. wynika, że liczba uprawnionych do głosowania na terenie gminy wynosi około 19 tys. Tym samym inicjator referendum pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania będzie musiał zebrać około 1900 ważnych podpisów.

Jeżeli ostatecznie w wyniku działań inicjatora zostanie przeprowadzone referendum gminne to dla jego ważności potrzebny będzie udział przynajmniej 30% mieszkańców co daje liczbę około 5700 mieszkańców.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *