W Rzekuniu mieszkańcy ekspresowo organizują referendum

  • W gminie Rzekuń mieszkańcy rozpoczęli procedurę zmierzającą do rozpisania referendum w sprawie przyłączenia części gminy do sąsiedniej Ostrołęki.
  • Inicjatorzy zebrali wystarczającą liczbę podpisów pod wnioskiem o referendum w ciągu 4 dni.
  • Wniosek o przeprowadzenie głosowania zostanie przekazany do Rady Gminy Rzekuń, która po zbadaniu jego poprawności podejmie uchwałę o rozpisaniu referendum.

W Rzekuniu (mazowieckie) przełom roku upływa w atmosferze niepewności o losy gminy. Związane jest to z działaniami podjętymi przez władze sąsiedniej Ostrołęki zmierzającymi do włączenia do Ostrołęki części obszaru Gminy Rzekuń, w tym części sołectw Nowa Wieś Wschodnia, Goworki i Ławy. Mieszkańcy Rzekunia nie godzą się na oderwanie od ich gminy części obszaru. W tym celu planują przeprowadzenie referendum lokalnego, w którym wypowiedzą się na temat pomysłu władz Ostrołęki.

Mobilizacja na dwóch frontach

Działania w gminie prowadzone są na dwóch torach. Po pierwsze odpowiednie kroki w celu przeprowadzenia referendum podjęła Rada Gminy Rzekuń, która na sesji 29 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie zmiany granic gminy. Z uwagi na przepisy prawa może się jednak okazać, że ta droga nie będzie skuteczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawie ustalenia granic gminy może być przeprowadzone referendum lokalne z inicjatywy grupy co najmniej 15 mieszkańców. Tym samym regulacja ta nie dają możliwości rozpisania referendum w sprawie zmiany granic gminy z inicjatywy rady. Uchwała z 29 grudnia 2016 r. jest aktualnie badana przez Wojewodę Mazowieckiego i może się okazać, że zostanie uchylona.

Mieszkańcy sami działają

Równolegle do akcji zorganizowania referendum włączyli się mieszkańcy Rzekunia. Pod koniec grudnia zawiązała się grupa inicjatorów referendum. Na czele pomysłodawców referendum stanął Tomasz Chrzanowski – sołtys Nowej Wsi Wschodniej. Go grupy inicjującej referendum należą jeszcze sołtysi innych miejscowości, gminni radni i mieszkańcy zainteresowani przeprowadzeniem głosowania.

Dynamiczna akcja

Zgodnie z procedurą o planach przeprowadzenia głosowania w sprawie zmiany granic gminy powiadomiono władze Rzekunia 27 grudnia 2016 r. Od tego dnia inicjatorzy mieli 60 dni na zebranie około 850 podpisów mieszkańców popierających pomysł referendum. W rzeczywistości akcja zbierania podpisów rozpoczęta została w piątek 13 stycznia 2017 r. Dynamiczne działania inicjatorów połączone z poparciem mieszkańców dla pomysłu referendum sprawiły, że już w poniedziałek 16 stycznia 2017 r. zebrano wystarczającą liczbę podpisów. Jak zauważa Tomasz Chrzanowski poskutkowała dobra organizacja całej akcji. Listy do zbierania podpisów zostały rozdane inicjatorom referendum, którzy bezpośrednio odwiedzali mieszkańców w ich domach. Już po czterech dniach udało się uzyskać poparcie ponad 1100 osób.

I co dalej?

Inicjatorom zależy na tym żeby podpisy mieszkańców popierających referendum jak najszybciej trafiły do władz gminy Rzekuń. Zapewne stanie się tak jeszcze w tym tygodniu. Później pałeczkę przejmuje Rada Gminy Rzekuń, która podejmie decyzję czy referendum w sprawie podziału może być rozpisane. Uchwała w tej kwestii będzie podjęta po sprawdzeniu przez Radę czy pomysłodawcy referendum przeprowadzili całą procedurę zgodnie z prawem i czy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum podpisała się wystarczająca grupa mieszkańców.

Wszystko zależy od frekwencji

Jeśli ostatecznie działania mieszkańców Rzekunia doprowadzą do rozpisania referendum to najważniejsze będzie uzyskanie wymaganej frekwencji. Zgodnie z ustawą referendalną głosowanie w sprawie zmian granic gminy będzie ważne jeśli do urn pójdzie minimum 30% mieszkańców. W gminie Rzekuń warunek ten będzie spełniony jeśli zagłosuje około 2600 osób.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *