W referendach odwoławczych można testować system Wsparcie Organów Wyborczych

  • Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej w referendach odwoławczych będzie można pomocniczo stosować system Wsparcie Organów Wyborczych (WOW).
  • System WOW umożliwia sprawdzanie protokołów oraz ich wydruk.
  • Testy systemu WOW odbywały się podczas ogólnopolskich akcji wyborczych w 2015 r.
  • Decyzja o wykorzystaniu systemu WOW w referendum odwoławczym będzie należała do właściwego komisarza wyborczego i komisji referendalnych.

W Monitorze Polskim 22 listopada 2016 r. została opublikowana uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nowelizacją w referendum lokalnym odwoławczym obwodowe i terytorialne komisje do spraw referendum oraz komisarze wyborczy mogą wykorzystywać testowo system informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych (WOW). O więcej informacji na temat opisanej zmiany prawa poprosiliśmy Państwową Komisje Wyborczą. Odpowiedziała nam Beata Tokaj – Szef Krajowego Biura Wyborczego i Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej.

System informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych

System informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych w wyborach i referendach jest wykorzystywany pomocniczo. Jego głównym zadaniem jest automatyczne sprawdzanie poprawności wypełniania przez komisje protokołów z głosowania i ich wydrukowanie. System umożliwia również zbieranie informacji na temat frekwencji w dniu głosowania.

Jak dowiadujemy się z odpowiedzi Beaty Tokaj system WOW był testowany podczas trzech ostatnich ogólnopolskich akcji wyborczych w 2015 r. (wybory prezydenckie, referendum ogólnokrajowe i wybory parlamentarne).

System WOW w referendach odwoławczych

Wykorzystanie systemu WOW w referendach odwoławczych ma na celu zapewnienie wsparcia informatycznego dla organów przeprowadzających głosowanie. System można będzie wykorzystać do czynności związanych z powoływaniem terytorialnych i obwodowych komisji referendalnych. Dzięki systemowi można również generować projekty postanowień komisarza wyborczego i projekty zaświadczeń dla członków komisji. Testowany system informatyczny będzie można zastosować do sprawdzenia poprawności protokołów wyników głosowania i ich późniejszego wydrukowania.

Kto będzie decydował o wykorzystaniu systemu

Zmieniony przepis w uchwale PKW w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że decyzja o wykorzystaniu systemu WOW będzie należała za każdym razem do organów przeprowadzających referendum (obwodowe i terytorialne komisje referendalne, komisarz wyborczy). Nie mniej jednak dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego otrzymali zalecenie korzystania z systemu WOW. Jednostki samorządu terytorialnego mają być dodatkowo zachęcane do używania wsparcia informatycznego podczas referendów odwoławczych. System WOW na aktualnym etapie nie będzie wykorzystywany w referendach innych niż odwoławcze.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *