W Raciborzu inicjatorzy referendum odwoławczego zakończyli zbieranie podpisów

Inicjatorzy referendum lokalnego w sprawie odwołania Mirosława Lenka Prezydenta Miasta Racibórz przed upływem kadencji zakończyli w ostatnich dniach akcję zbierania podpisów poparcia dla zorganizowanej inicjatywy. Składanie podpisów odbyło się dwuetapowo. Pierwsza wizyta Dariusza Ronin (pełnomocnika inicjatora referendum lokalnego) oraz Mirosława Krzykały (jednego z członków inicjatora referendum) w siedzibie Komisarza Wyborczego w Katowicach odbyła się w piątek, 15 kwietnia br. Podczas tej wizyty Komisarzowi Wyborczemu przekazane zostały 624 karty, na których było łącznie 4867 podpisów.

Inicjatorzy referendum pracowali do końca

W przypadku inicjatywy w Raciborzu ostatnim dniem terminu na zbieranie podpisów mieszkańców popierających pomysł przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Prezydenta Mirosława Lenka była niedziela 17 kwietnia br. Fakt, że termin kończył się w niedzielę umożliwił inicjatorom referendum złożenie ostatniej partii podpisów 18 kwietnia br. czyli w poniedziałek. Jak mówi Dariusz Ronin – pełnomocnik inicjatora referendum – w poniedziałek do Komisarza Wyborczego w Katowicach została złożona ostatnia partia podpisów mieszkańców. Łącznie inicjatorzy referendum złożyli 4900 podpisów. Tym samym zwolennicy referendum zebrali ponad 4000 tysiące podpisów, które były minimum dla dalszego realizowania procedury referendalnej.

Teraz sprawą referendum będzie zajmował się Komisarz Wyborczy

Ustawa o referendum lokalnym stanowi, że adresatem wniosku o przeprowadzenie referendum w  sprawie odwołania prezydenta miasta jest właściwy komisarz wyborczy. Komisarz wyborczy postanawia o przeprowadzeniu referendum z inicjatywy mieszkańców, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi określone w ustawie. Organ ten wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku mieszkańców nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. Ewentualne postanowienie komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum każdorazowo zawiera: termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść karty do głosowania oraz kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.

Jak będzie pracował komisarz wyborczy?

Najważniejszym zadaniem jakie stoi przez Komisarzem Wyborczym w Katowicach jest sprawdzenie prawidłowości złożonych podpisów mieszkańców. Procedurę takiej weryfikacji dokładnie regulują wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. Po pierwsze komisarz wyborczy zobligowany jest sprawdzić czy:

  1. imię i nazwisko podano w pełnym brzmieniu;
  2. adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady), nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania;
  3. podany został numer ewidencyjny PESEL;
  4. obok danych umieszczono podpis obywatela.

Przepisy gwarantują ochronę danych osób, które poparły inicjatywę referendalną

Wytyczne państwowej komisji wyborczej chronią również dane wszystkich osób, które poparły inicjatywę odwołania Prezydenta Miasta. Sprawdzenia, czy osoby popierające inicjatywę przeprowadzenia referendum były uprawnione do udzielenia takiego poparcia Komisarz Wyborczy dokonuje w stałym rejestrze wyborców Miasta Racibórz. W tym celu komisarz wyborczy powinien zwrócić się do Prezydenta Miasta o udostępnienie danych z rejestru wyborców. Czynności sprawdzające może wykonywać wyłącznie upoważniony przez Komisarza Wyborczego pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Pracownik urzędu miasta obecny przy dokonywaniu sprawdzenia nie może robić kopii kart z podpisami ani czynić notatek z danymi osób popierających inicjatywę.

You May Also Like

2 thoughts on “W Raciborzu inicjatorzy referendum odwoławczego zakończyli zbieranie podpisów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *