W Przywidzu będą głosować w sprawie farm wiatrowych

Jak już pisaliśmy w aktualnej kadencji organów gmin 2010 – 2014, jednym z częstszych przedmiotów referendów lokalnych jest kwestia lokalizacji farm wiatrowych. W tego typu inicjatywach mieszkańcy gminy odpowiadają na pytanie czy zgadzają się na zlokalizowanie wiatraków na terenie swojej gminy. Referenda w sprawie zlokalizowania farm wiatrowych zostały przeprowadzone między innymi w gminach Stepnica (woj. zachodniopomorskie), Lipno (woj. wielkopolskie), Chąśno (woj. łódzkie) oraz Gołcza (woj. małopolskie). W dniu 18 czerwca br. na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie wiatraków zdecydowała się Rada Gminy Przywidz (woj. pomorskie). Głosowanie ma odbyć się łącznie z jesiennymi wyborami samorządowymi.

Problem lokalizacji farm wiatrowych wszędzie tam gdzie zostaje podjęty powoduje ożywioną dyskusję. Nie inaczej jest w Gminie Przywidz. Początkowo na sesji w dniu 18 czerwca br. Rada Gminy Przywidz miała przyjąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Piekło Górne-Borowina-Kierzowko, który zakładał możliwość lokalizacji turbin wiatrowych. Zgodnie z dokumentacją na wzgórzach miało stanąć 5 siłowni (trzy duże i dwie małe). Na sesji pojawiła się liczna grupa mieszkańców, którzy sprzeciwili się tego typu inwestycjom w ich sąsiedztwie. Jak podkreślali niektórzy z nich, zgodnie przedstawionym planem, wiatraki byłyby zlokalizowane w odległości 200 metrów od najbliższych zabudowań. Ostatecznie radni nie uchwalili przedłożonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeszcze przed sesją Rady Gminy Przywidz mieszkańcy zebrali podpisy 135 osób przeciwnych lokalizacji turbin wiatrowych w sąsiedztwie zabudowań w miejscowości Piekło Górne. Sam Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski wskazywał, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w przedstawionym kształcie nie przesądza o tym, że wiatraki w Piekle Górnym zostaną zbudowane. Zapewnienia te nie uspokoiły mieszkańców; obawiali się oni, że zapisy planu stanowić będą furtkę do znalezienia ewentualnego inwestora.

Argumenty stron uczestniczących w dyskusji nad budową elektrowni wiatrowych mają charakter uniwersalny. Mieszkańcy, których domostwa mają sąsiadować z planowanymi turbinami podnoszą argumenty o szkodliwości tego typu inwestycji na zdrowie. Niepożądane skutki mają wynikać z emitowania przez wiatraki hałasu oraz bardzo niskich dźwięków (infradźwięków). Przeciwnicy elektrowni wiatrowych zwracają również uwagę na to, że montaż tego typu budowli w sposób nieodwracalny zmienia krajobraz oraz wpływa na obniżenie wartości nieruchomości sąsiadujących z inwestycją. Osoby promujące budowę elektrowni wiatrowych wskazują głównie na dwa rodzaje zysków. Po pierwsze tego tupu inwestycje mają być wyrazem przemian w dziedzinie pozyskiwania energii i przechodzenia w stronę paliw odnawialnych. Drugi argument związany jest z bezpośrednimi profitami płynącymi dla społeczności lokalnych. Elektrownie wiatrowe już po ich wybudowaniu są wydatnym źródłem podatków wpływających do budżetów gmin. Inwestycje w turbiny mogą się również stać źródłem nowych miejsc pracy, które na terenach wiejskich są szczególnie pożądane.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *