W Podkowie Leśnej na 2 kwietnia planują referendum w sprawie przyłączenia do Warszawy

  • Radni z Podkowy Leśnej (mazowieckie) 7 lutego podjęli uchwałę o przeprowadzeniu referendum lokalnego, którego przedmiotem ma być przyłączenie do Warszawy. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 16 lutego.
  • Głosowanie ma się odbyć 2 kwietnia.
  • To czy referendum się odbędzie nie jest przesądzone. Uchwała badana jest przez Wojewodę Mazowieckiego, który sprawdza jej zgodność z prawem.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 16 lutego opublikowana została uchwała nr 205/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Zgodnie z treścią dokumentu radni chcą aby referendum w sprawie ewentualnego przyłączenia do Stolicy odbyło się 2 kwietnia.

Treść uchwały

Radni z Podkowy Leśnej ustalili, że w planowanym głosowaniu mieszkańcy będą mogli odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za dołączeniem Miasta Podkowa Leśna do Miasta Stołecznego Warszawy?”.

W treści uchwały ustalone zostały również:

  1. kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum;
  2. wzór karty do głosowania;
  3. wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzony w alfabecie Braille’a.

Kalendarz referendalny

Zgodnie przyjętym przez radnych kalendarzem referendalnym do 8 marca ma nastąpić powołanie przez Radę Miasta Podkowa Leśna Miejskiej Komisji do spraw referendum. Powołanie przez Miejska Komisję obwodowych komisji do spraw referendum ma nastąpić maksymalnie do 12 marca. Kampania referendalna zakończyć się ma o północy w piątek 31 marca. W tym samym momencie rozpocznie się cisza wyborcza, która będzie trwać do zakończenia referendum. Samo głosowanie ma być przeprowadzone w niedzielę 2 kwietnia od godziny 7.00 do 21.00.

Referendum nie jest przesądzone

Publikacja uchwały o referendum w Podkowie Leśnej nie przesadza ostatecznie, że głosowanie się odbędzie. Treść uchwały o referendum jest aktualnie kontrolowana przez Wojewodę Mazowieckiego, który ma prawo do jej uchylenia. Analizując treść uchwały można mieć wątpliwości czy uchwała została przyjęta zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawie ustalenia granic miasta może być przeprowadzone referendum lokalne wyłącznie na wniosek mieszkańców. W Podkowie Leśnej podczas przyjmowania uchwały o referendum wniosku mieszkańców nie było; radni zdecydowali o głosowaniu na władny wniosek.

Wskazówką co do ewentualnej decyzji Wojewody może być przykład leżącej pod Ostrołęką Gminy Rzekuń. Tam kilka tygodni temu radni przyjęli uchwałę o referendum w sprawie zmian granic gminy w analogicznym trybie co w Podkowie Leśnej – bez wniosku mieszkańców. Wojewoda Mazowiecki, który również kontrolował uchwałę z Rzekunia uznał, że zapadła ona z naruszeniem prawa i uchylił ją.

Gdyby doszło do referendum zdecyduje frekwencja

Bolączką referendów lokalnych w Polsce jest to, że duża cześć z nich pozostaje nieważna z powodu zbyt niskiej frekwencji. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym ewentualne głosowanie będzie ważne jeśli do urn pójdzie 30% uprawnionych mieszkańców. Posiłkując się danymi z wyborów samorządowych z 2014 r. w Podkowie Leśnej, może to oznaczać, że w planowanym referendum musiałoby zagłosować około tysiąca osób.

Czego dotyczy referendum?

Decyzja radnych z Podkowy Leśnej jest wyrazem sprzeciwu w stosunku do projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk nr 1259), który został złożony przez Prawo i Sprawiedliwość. Projekt ten 30 stycznia wpłyną do Sejmu; do reprezentowania  wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniony został poseł Jacek Sasin.

Na mocy projektu powołane ma zostać Miasto stołeczne Warszawa, które obejmie 33  gminy, w tym gminę Warszawa oraz Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki i Zielonka. W wymienionych gminach, które maja wejść w granice Stolicy brakuje Podkowy Leśnej. Prawdopodobnie jest to jednak pomyłka projektodawców.

Do planowanych zmian krytycznie podchodzą partie opozycyjne. Politycy Platformy Obywatelskiej uważają, że rzeczywistą intencją rządzących jest takie wprowadzenie zmian w ustroju Warszawy, które ułatwią PiS zwycięstwo w Stolicy w wyborach samorządowych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *