W Płotach mieszkańcy chcą odwołać burmistrza i radę miejską

  • Referendum w sprawie odwołania władz Gminy Płoty odbędzie się 2 października 2016 r.
  • Procedura w sprawie referendum w Płotach rozpoczęła się na początku czerwca.
  • Referendum odwoławcze w płotach będzie ważne jeśli do urn wyborczych pójdzie około 33% uprawnionych mieszkańców.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 16 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Płotów oraz Rady Miejskiej w Płotach przed upływem kadencji. Zgodnie z jego treścią głosowanie przeprowadzone zostanie 2 października 2016 r.

Referendum zostało zainicjowane na początku czerwca

W dniu 2 czerwca 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Szczecinie wpłynęło powiadomienie grupy obywateli o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Płotach oraz Burmistrza Płotów Pana Mariana Malińskiego przed upływem kadencji. To działanie inicjatorów formalnie rozpoczęło całą procedurę. Po prawie dwóch miesiącach (25 lipca 2016 r.) inicjatorzy złożyli wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum wraz z wymaganymi podpisami. Weryfikacja złożonego wniosku przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie nie wykazała błędów co z kolei było podstawą do wydania postanowienia o przeprowadzeniu referendum.

Co mieszkańcy zarzucają władzom Płotów?

Lista zarzutów jakie inicjatorzy referendum formułują pod adresem włodarzy jest długa. Burmistrzowi Malińskiemu mieszkańcy zarzucają:

  • paraliżowanie prac rady Miejskiej w Płotach,
  • forsowanie własnego stanowiska dzięki większości głosów w Radzie,
  • obrażanie i dyskredytowanie radnych opozycji,
  • nepotyzm.

Rada Miasta w Płotach z kolei krytykowana jest za podjecie decyzji w sprawie likwidacji szkół oraz brak kontroli nad działaniami Burmistrza Malińskiego.

Wszystko zależy od frekwencji

Ewentualny sukces lub porażka inicjatywy referendalnej zależy od tego ilu mieszkańców uda się do urn wyborczych. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym referendum w sprawie odwołania organu gminy jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

W wyborach Rady Gminy w Płotach w 2014 r. udział wzięło 3888 mieszkańców (z 7264 uprawnionych) co dało frekwencje 53,52%. Oznacza to, że aby referendum w sprawie odwołania rady było ważne frekwencja musi wynieść około 32%.

W przypadku wyborów burmistrza w 2014 r. zagłosowało 4071 uprawnionych (z 7295 mieszkańców) co dało frekwencje na poziomie 55,81%. Wynika z tego, że aby referendum w sprawie odwołania Burmistrza Malińskiego było ważne zagłosować musi około 33,5% mieszkańców.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w Płotach

Termin wykonania*)
Treść czynności
do dnia 16 sierpnia 2016 r.- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie o przeprowadzeniu referendum gminnego;
- podanie do wiadomości mieszkańców gminy Płoty, przez rozplakatowanie na terenie gminy, treści postanowienia o przeprowadzeniu referendum gminnego
do dnia 28 sierpnia 2016 r.- utworzenie odrębnych obwodów głosowania
do dnia 2 września 2016 r.- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie na terenie gminy, obwieszczeń Burmistrza Płotów o granicach i numerach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji ds. referendum oraz o lokalach obwodowych komisji ds. referendum przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego
do dnia 4 września 2016 r.- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Szczecinie kandydatów na członków Gminnej Komisji ds. referendum gminnego oraz obwodowych komisji ds. referendum gminnego
do dnia 7 września 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie Gminnej Komisji ds. referendum gminnego w Płotach
do dnia 11 września 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie obwodowych komisji ds. referendum gminnego;
- sporządzenie spisu wyborców osób uprawnionych do udziału w referendum,
- przekazanie wyborcom przez Burmistrza Płotów w formie druku bezadresowego, informacji o terminie referendum, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do dnia 17 września 2016 r.- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładek na karty do głosowania, sporządzonych w alfabecie Braille’a
do dnia 23 września 2016 r. - składanie w Urzędzie Miejskim w Płotach wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 27 września 2016 r.- składanie w Urzędzie Miejskim w Płotach przez osobę uprawnioną do udziału w referendum pisemnego wniosku o dopisanie do spisu osób uprawnionych w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie gminy Płoty
w dniu 30 września 2016 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii referendalnej
w dniu 1 października 2016 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
w dniu 2 października 2016 r. w godz. od 7.00 do 21.00- głosowanie w referendum gminnym

*) zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów

You May Also Like

3 thoughts on “W Płotach mieszkańcy chcą odwołać burmistrza i radę miejską

  1. z miasta o strategicznym połóżeniu stało sie miastem emerytów i rencistów a teraz robi sie miastem ludzi do koryta,czy ta zmiana da cos? obecnie miasto kolesiostwa itd,kupowanie ludzi festynami i zabawami ale to emeryci lubia bo co maja robic a młodzi uciekaja jak mogą ,ZSP Witosa tka szkoła z historia i osiągnieciami w tym rok brak pierwszych klas? a numer z likwidacja szkół w Mechowie i Wyszoborze dała okazje innej ocji do zmian,ale czy te zmiany cos dadzą? jak mają wrócic stare ryje o koryta to nic sie nie zmieni,potrzeba nowej krwi która uzdrowi miasto i zrobi czystki z układostwa tak w gminie jak i podległych zakładach i instytucjach.Miasto czeka ciezki okres-utzrymanie kosztownej hali i powstanie obwodnicy co spowoduje mniejszy ruch przejezdnych a co za tym idzie handel i usługi będa wymierac.ZMIANY SĄ WYMAGANE I POTRZEBNE ALE ZMIANY NA LEPSZE !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *