W Otwocku od 7.00 trwa referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta

  • W Otwocku (mazowieckie) trwa referendum lokalne odwoławcze.
  • W głosowaniu mieszkańcy zdecydują czy skrócić kadencję prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka.
  • Referendum będzie ważne jeśli zagłosuje około 25% mieszkańców.

Dziś w Otwocku trwa referendum lokalne, w którym mieszkańcy zdecydują o losach dotychczasowego prezydenta miasta Zbigniewa Szczepaniaka.

Brak absolutorium i referendum

Do otwockiego referendum doprowadzili miejscy radni. Wykorzystali ono możliwość zorganizowania referendum w wyniku nieudzielenia prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 r. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium zapadła 29 czerwca 2016 r. Z kolei na sesji 22 września 2016 r. radni z otwocka podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum odwoławczego. Dalsze kroki należały do Komisarza Wyborczego w Warszawie. Ten postanowił o przeprowadzeniu referendum odwoławczego 11 grudnia 2016 r.

Głosowanie

Lokale wyborcze zostały otwarte o 7.00. Głosowanie zakończy się o 21.00. Zagłosować można w 29 obwodowych komisjach wyborczych. W głosowaniu mieszkańcy odpowiadają na pytanie „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa Janusza SZCZEPANIAKA Prezydenta Miasta Otwocka przed upływem kadencji?”.

Zdecyduje frekwencja

Oczywistym jest, że taj jak w przypadku innych referendów odwoławczych, również w głosowaniu w Otwocku decydującym będzie osiągnięcie wystarczającej frekwencji. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie będzie ważne jeśli do urn pójdzie przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. W 2014 r. w drugiej turze wyborów na stanowisko prezydenta Otwocka wzięło udział na 35384 uprawnionych 14459 mieszkańców. Dało to frekwencję 40.86%. Oznacza to, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka będzie ważne jeśli zagłosuje przynajmniej 8676 osób (około 25% ogółu mieszkańców).

Statystyka nie daje wielkich szans

Analiza wyników dotychczasowych referendów odwoławczych, jakie zostały przeprowadzone w kadencji 2014-2018 nie napawa optymizmem. Na 31 takich głosowań ważne były tylko 3 referenda.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *