W niedzielę okaże się czy odwołają Beatę Jarosz – wójt gminy Wilczęta

  • W niedzielę 9 października 2016 r. w gminie Wilczęta (warmińsko-mazurskie) odbędzie się referendum odwoławcze.
  • Mieszkańcy gminy Wilczęta zadecydują czy pozostawić na stanowisku wójt Beatę Jarosz.
  • Żeby głosowanie było ważne do urn musi pójść około 32% uprawnionych mieszkańców.

W najbliższą niedzielę 9 października 2016 r. odbędzie się referendum odwoławcze w Wilczętach. Przedmiotem głosowania będzie usunięcie z urzędu wójt gminy Beaty Jarosz. W aktualnej kadencji będzie to drugie referendum na terenie Warmii i Mazur. W maju tego roku w sprawie odwołania władz głosowani mieszkańcy Ełku.

Historia inicjatywy. Inna niż zwykle

Standardowo pomysł przeprowadzenia referendum wypływa od mieszkańców, którzy decydują się na zbieranie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania. W Wilczętach było inaczej. Inicjatorem przeprowadzenia głosowania była sama rada gminy, która 29 lipca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum. Uchwała ta trafiła do Komisarza Wyborczego w Elblągu, który 2 września 2016 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Beaty Jarosz z funkcji wójta. Komisarz na dzień głosowania wyznaczył 9 października 2016 r.

Jak zwykle rozstrzygnie frekwencja

Mianownikiem wszystkich referendów odwoławczych w Polsce jest to, że ich wynik praktycznie zawsze zależy od osiągnięcia wystarczającej frekwencji. W przypadku odwołania wójta ilość osób, które mają zagłosować żeby referendum było ważne jest równa przynajmniej 3/5 liczby mieszkańców, którzy brali udział w wyborach.

W Wilczętach podczas wyborów samorządowych w 2014 r. głosowanie na wójta rozstrzygnęło się w I turze (16 listopada 2014 r.). O mandat ubiegało się dwóch kandydatów: Bogusław Szczerba (Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Szczerba) oraz Beata Jarosz (Komitet Wyborczy Wyborców NASZ SAMORZĄD). Ostatecznie mandat wywalczyła Beata Jarosz, która zdobyła poparcie 54.38 % mieszkańców.

Podczas wyborów samorządowych w 2014 r. w Gminie Wilczęta na 2474 uprawnionych mieszkańców do urn poszły 1323 osoby. Dało to frekwencje na poziomie 53,48%. Żeby niedzielne referendum było ważne zagłosować muszą przynajmniej 794 osoby. Tym samym frekwencja będzie musiała przekroczyć 32%.

Rada ryzykuje, ponieważ sama może zostać odwołana

Podstawę prawną do ogłoszenia przez radę gminy w Wilczętach referendum odwoławczego stanowią przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, zgodnie z którymi rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolutorium. Takie rozwiązanie może mieć jednak negatywne skutki dla samej rady. Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym jeżeli w ważnym referendum o odwołanie wójta, przeprowadzonym na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, przeciwko odwołaniu wójta oddano więcej niż połowę ważnych głosów, działalność rady gminy ulega zakończeniu z mocy prawa. Oznacza to, że jeśli w niedzielnym referendum zagłosuje ponad 32% mieszkańców i jednocześnie więcej głosujących będzie przeciwko odwołaniu wójt Beaty Jarosz to działalność rady gminy Wilczęta ulegnie zakończeniu.

Powody referendum

Z informacji publikowanych w lokalnych mediach wynika, że radni gminy Wilczęta decydując się na przeprowadzenie referendum zarzucali Beacie Jarosz:

  • niekompetencje w podejmowaniu decyzji;
  • zaniechanie realizacji priorytetowych inwestycji,
  • likwidację transportu gminnego;
  • lekceważenie głosu radnych i mieszkańców.

W odpowiedzi na te zarzuty wójt gminy Wilczęta twierdzi, że w rzeczywistości nie mają one charakteru merytorycznego.

Statystyki

Niestety statystyki nie są przychylne dla organizatorów referendum. Dotychczas w kadencji 2014-2018 odbyło się 26 referendów odwoławczych. Z tego tylko w trzech przypadkach głosowania były ważne: w Chrzanowie (małopolskie), Trzebiatowie (zachodniopomorskie) i Sulmierzycach (wielkopolskie). W pozostałych przypadkach referenda były nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *