W niedzielę będą głosować w Gminie Krasne w sprawie przyłączenia do Rzeszowa

 

  • W najbliższą niedzielę (9 grudnia) w Krasnem odbędzie się referendum lokalne.
  • Mieszkańcy będą decydować czy chcą przyłączenia swojej gminy do Rzeszowa.
  • Referendum będzie ważne jeśli do urn pójdzie przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania.

Niedzielne głosowanie rozpocznie się o godzinie 7.00 i będzie trwało do 21.00. Mieszkańcy będą odpowiadać na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za połączeniem Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów?”.

Gdzie głosować?

Głosować będzie można w sześciu obwodach. Na siedziby lokali wyborczych zostały wyznaczone:

  • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, 36-007 Krasne 734 (lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) – obwód nr 1 (Sołectwo Krasne od domu nr 1 do domu nr 579 z rozszerzeniem literowym)
  • Szkoła Podstawowa w Krasnem, 36-007 Krasne 742 – obwód nr 2 (Sołectwo Krasne od domu nr 580 do końca numeracji)
  • Zespół Szkół w Malawie, Malawa 199A, 36-007 Krasne – obwód nr 3 (Sołectwo Malawa od domu nr 1 do domu nr 680 z rozszerzeniem literowym)
  • Gminne Przedszkole w Malawie, Malawa 199B, 36-007 Krasne (lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) – obwód nr 4 (Sołectwo Malawa od domu nr 681 do końca numeracji)
  • Zespół Szkół w Strażowie, 36-073 Strażów 270A – obwód nr 5 (Sołectwo Strażów od domu nr 1 do końca numeracji)
  • Zespół Szkół w Palikówce, Palikówka 271, 36-073 Strażów (lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) – obwód nr 6 (Sołectwo Palikówka od domu nr 1 do końca numeracji)

Cisza wyborcza

Od północy w piątek (7 grudnia) rozpocznie się cisza wyborcza. Będzie trwała do zakończenia głosowania. Podczas ciszy wyborczej zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.

Dodatkowo zakazane jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

Zdecyduje frekwencja

Referendum w sprawie przyłączenia Gminy Krasne do Rzeszowa będzie ważne jeśli przy urnach pojawi się przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Mieszkańcy już raz powiedzieli „nie” przyłączeniu do Rzeszowa

W Krasnem już raz mieszkańcy głosowali w sprawie przyłączenia do Rzeszowa. Wtedy – 23 października 2016 r. – około 62% mieszkańców było przeciwne przyłączeniu do Rzeszowa. Frekwencja podczas tego referendum wyniosła 56% co spowodowało, że głosowanie było ważne.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *