W Nekli trwa referendum w sprawie kupna pałacu z parkiem

  • W Nekla (wielkopolskie) trwa referendum lokalne merytoryczne.
  • Mieszkańcy w głosowaniu decydują czy gmina powinna kupić zabytkowy pałac wraz z otaczającym go parkiem.
  • Referendum będzie ważne jeśli do urn pójdzie 30% mieszkańców.

W Nekli dziś od 7.00 trwa referendum lokalne merytoryczne. W tego typu głosowaniach mieszkańcy podejmują decyzje w konkretnych, ważnych dla społeczności lokalnej sprawach. W Nekli głosujący zdecydują czy władze gminy mają kupić zabytkowy pałac z otaczającym go parkiem.

Zespół pałacowo-parowy w Nekli

Sam pałac został zbudowany około 1870 r. przez rodzinę Żółtowskich – znanych na terenie wielkopolski działaczy społecznych. Majątek pozostał w rodzinie do II wojny światowej. Po jej zakończeniu dobra w Nekli spotkał los podobny do innych tego typu majątków. Ostatecznie na początku lat 90-tych pałac w Nekli wraz z otaczającym pakiem przeszedł na własność samorządu gminnego.

W końcu o majątek w upomnieli się jego prawowici właściciele – spadkobiercy rodziny Żółtowskich. W maju 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przejecie majątku przez gminę ma początku lat 90-tych odbyło się wbrew przepisom prawa. W ten sposób potwierdzone zostało prawo spadkobierców do majątku.

Aktualnie w pałacu znajduje się przedszkole.

Kupo pałacu przez gminę

Spadkobiercy majątku po rodzinie Żółtowskich nie chcą za wszelką cenę odzyskać majątku. Biorą pod uwagę możliwość sprzedaży nieruchomości gminie. Podczas toczących się w ostatnich miesiącach negocjacji ustalono, że gmina może kupić pałac z parkiem za 1,8 miliona złotych.

Referendum w sprawie kupna pałacu

Władze gminy wiedząc, że wydanie z budżetu prawie 2 milionów złotych to poważne obciążenie dla budżetu postanowiły zapytać w tej sprawie mieszkańców. W dniu 26 października 2016 r. Rada Gminy Nekla podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 31 października 2016 r. Podczas głosowania mieszkańcy odpowiadają na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za kupnem zespołu pałacowo – parkowego w Nekli (działka nr 273 o powierzchni 17 ha 3310 m2) przez gminę Nekla za kwotę 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), w przypadku jego odzyskania przez spadkobierców rodziny Żółtowskich?”.

Głosowanie

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7.00 a zakończy się o 21.00. Mieszkańcy Nekli oddają swoje głosy w czterech obwodowych komisjach wyborczych: dwóch w Nekli oraz w Zasutowie i Targowej Górce.

Frekwencja

Najważniejsze dla zwolenników przeprowadzenia głosowania w Nekli będzie zmobilizowanie jak największej liczby mieszkańców do udziału w głosowaniu. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym decyzja głosujących będzie ważna jeśli do urn pójdzie co najmniej 30% mieszkańców Nekli. Posiłkując się danymi z wyborów samorządowych z 2014 r., żeby głosowanie w Nekli było ważne do urn musi pójść około 1714 mieszkańców.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *