W Nekli mieszkańcy zdecydują czy chcą kupna pałacu

  • W gminie Nekla (wielkopolskie) mieszkańcy w niedzielę (11 grudnia 2016 r.) wezmą udział w referendum lokalnym.
  • W głosowaniu podejmą decyzję czy gmina powinna kupić zabytkowy pałac wraz z otaczającym go parkiem.
  • Referendum będzie ważne jeśli do urn pójdzie 30% mieszkańców.

W polskich realiach zdecydowana większość referendów lokalnych jakie się odbywają dotyczy odwołania organów gmin – wójtów (burmistrzów, prezydentów) lub rad. Tym bardziej interesującymi są wszystkie inicjatywy, w których mieszkańcy mają się wypowiedzieć w referendach merytorycznych, czyli dotyczących konkretnych spraw. Właśnie z takim referendum będziemy mieli do czynienia w najbliższą niedzielę (11 grudnia 2016 r.) w Gminie Nekla (wielkopolskie). W tym głosowaniu mieszkańcy mają zdecydować czy gmina ma kupić zespół pałacowo-parkowy.

Zespół pałacowo-parowy w Nekli

Niedzielne referendum zdecydować czy gmina kupi położoną w Nekli działkę ze znajdującymi się na niej zabudowaniami pałacowymi. Sam pałac został zbudowany około 1870 r. przez rodzinę Żółtowskich – znanych na terenie wielkopolski działaczy społecznych. Majątek pozostał w rodzinie do II wojny światowej. Po jej zakończeniu dobra w Nekli spotkał los podobny do innych tego typu majątków. Ostatecznie na początku lat 90-tych pałac w Nekli wraz z otaczającym pakiem przeszedł na własność samorządu gminnego.

W końcu o majątek w upomnieli się jego prawowici właściciele – spadkobiercy rodziny Żółtowskich. W maju 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przejecie majątku przez gminę ma początku lat 90-tych odbyło się wbrew przepisom prawa. W ten sposób potwierdzone zostało prawo spadkobierców do majątku.

Aktualnie w pałacu znajduje się przedszkole.

Kupo pałacu przez gminę

Spadkobiercy majątku po rodzinie Żółtowskich nie chcą za wszelką cenę odzyskać majątku. Biorą oni pod uwagę możliwość sprzedaży nieruchomości gminie. Podczas toczących się w ostatnich miesiącach negocjacji ustalono, że gmina może kupić pałac z parkiem za 1,8 miliona złotych.

Referendum w sprawie kupna pałacu

Władze gminy wiedząc, że wydanie z budżetu prawie 2 milionów złotych to poważny wydatek postanowiły w sprawie zakupu pałacu przeprowadzić referendum lokalne. W dniu 26 października 2016 r. Rada Gminy Nekla podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 31 października 2016 r. Zgodnie z uchwała referendum ma być przeprowadzone 11 grudnia 2016 r. Podczas głosowania mieszkańcy odpowiedzą na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za kupnem zespołu pałacowo – parkowego w Nekli (działka nr 273 o powierzchni 17 ha 3310 m2) przez gminę Nekla za kwotę 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), w przypadku jego odzyskania przez spadkobierców rodziny Żółtowskich?”.

Cisza wyborcza

W piątek (9 grudnia 2016 r.) o północy rozpocznie się cisza wyborcza przed referendum. Będzie ona trwała do zakończenia głosowania tj. do godziny 21.00 w niedzielę. Podczas ciszy wyborczej zabronione będzie podawanie do publicznej wiadomości wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.

Dodatkowo zakazane będzie zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

Głosowanie

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie rozpocznie się o godzinie 7.00 a zakończy o 21.00. Mieszkańcy Nekli będą mogli oddać swoje głosy w czterech obwodowych komisjach wyborczych: dwóch w Nekli oraz w Zasutowie i Targowej Górce.

Frekwencja

Najważniejsze dla zwolenników przeprowadzenia głosowania w Nekli będzie zmobilizowanie jak największej liczby mieszkańców do udziału w głosowaniu. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym decyzja głosujących będzie ważna jeśli do urn pójdzie co najmniej 30% mieszkańców Nekli. Posiłkując się danymi z wyborów samorządowych z 2014 r., żeby głosowanie w Nekli było ważne do urn musi pójść około 1714 mieszkańców.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *