W Marcinowicach w referendum odwoławczym będą głosować 16 października

  • W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano postanowienie o przeprowadzeniu referendum odwoławczego w Marcinowicach.
  • Termin referendum został wyznaczony na 16 października 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 30 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 19 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Marcinowice przed upływem kadencji.

Data referendum została wyznaczona na 16 października 2016 r.

W treści postanowienia Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu określił również:

  • wzór oraz treść karty do głosowania,
  • wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille´a.
  • terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w kalendarzu czynności stanowiącym.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w Marcinowicach

Termin wykonania
Treść czynności
29 sierpnia - 1 września 2016 r.- publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o przeprowadzeniu referendum
do 16 września 2016 r.- podanie do wiadomości mieszkańców w formie obwieszczenia informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum,
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu kandydatów na członków terytorialnej komisji do spraw referendum
do 20 września 2016 r.- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
do 21 września 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Terytorialnej Komisji ds. Referendum w Marcinowicach
do 25 września 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu obwodowych komisji ds. referendum,
- sporządzenie w Urzędzie Gminy Marcinowice spisów wyborców,
- przekazanie wyborcom inf. o terminie referendum, godzinach głosowania, sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego
do 7 października 2016 r.- składanie do Wójta Gminy Marcinowice wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 11 października 2016 r.-składanie przez wyborców wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania
14 października 2016 r. o godzinie 24.00- zakończenie kampanii referendalnej
15 października 2016 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
16 października 2016 r. godz. 7.00 - 21.00- głosowanie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *