W Lublinie 7 kwietnia będzie referendum w sprawie „górek czechowskich”

 

  • Radni w Lublinie na czwartkowej sesji (31 stycznia)  debatowali na temat referendum w sprawie przyszłości „górek czechowskich”.
  • Wcześniej głosowanie w tej sprawie zapowiedział Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
  • Ostatecznie miejscy radni zdecydowali, że mieszkańcy miasta pójdą głosować 7 kwietnia.

Pomysł na referendum w Lubinie, w którym mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat przyszłości „górek czechowskich” nie jest nowością. Z takim postulatem wystąpił Krzysztof Żuk w czasie swojej jesiennej kampanii wyborczej. Teraz przyszedł czas na realizację wyborczych obietnic.

Lubelski problem z „górkami”

„Górki czechowskie” to teren naturalnych wzniesień i wąwozów w północnej części miasta. Przez wiele lat był tam teren wojskowy – poligon. Aktualnie cały obszar (ponad 100 hektarów) znajduje się w prywatnych rękach. Właściciel chciałby cześć terenu (około 30 hektarów) przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową. Reszta miałaby zostać zagospodarowana jako park. Aby tak się ostatecznie stało miasto musi zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.

Gorąca atmosfera na sesji

Miejscu radni na sesji z 31 stycznia obradowali pod dużą presją. Na sali zebrała się grupa mieszkańców, którzy na transparentach afiszowali swoje poglądy na przyszłość „górek”. Część mieszkańców uważa, że teren „górek czechowskich” w żaden sposób nie powinien być zmieniany. Według nich sam w sobie aktualnie jest obszarem wartym ochrony. Inni Lublinianie nie są już tak stanowczy. W ich opinii „górki” powinny zmienić swoje oblicze; miasto powinno o nie zadbać aby stały się miejscem przeznaczonym na rekreację. Ta grupa akceptuje również takie rozwiązanie, w którym cześć terenu zostanie zabudowana na cele mieszkaniowe a pozostała będzie zmieniona w park.

Radni zdecydowali

Ostatecznie miejscy radni głosami prezydenckiego klubu zdecydowali, że referendum w sprawie „górek czechowskich” się odbędzie. Datę głosowania wyznaczono na 7 kwietnia. W referendum mieszkańcy odpowiedzą na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin?”

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *