W Kole nie udało się odwołać Burmistrza Stanisława Maciaszka

W przeprowadzonym w niedzielę (22 maja 2016 r.) w Kole (woj. wielkopolskie) referendum lokalnym nie udało się odwołać burmistrza miasta Stanisława Maciaszka. W głosowaniu brała udział zbyt mała liczba uprawnionych mieszkańców miasta.

Nie udało się uzyskać wystarczającej frekwencji

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Aby zgodnie z tymi zasadami referendum w Kole miało być ważne do urn musiało iść 4116 osób. Wyniku takiego nie udało się osiągnąć. Ogólnie w głosowaniu oddano 2408 głosów co dało niską frekwencję 13,13%. Z pośród 2359 głosów ważnych 2225 glosujących opowiedziało się za odwołaniem Burmistrza Maciaszka (94,31% głosujących).

Historia inicjatywy

Starania o przeprowadzenie referendum podjęto na początku roku. W dniu 25 stycznia 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Koninie wpłynęło powiadomienie pełnomocnika grupy inicjatywnej o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Koła przed upływem kadencji. Tego samego dnia powiadomienie wpłynęło również do Burmistrza Miasta Koła. Wniosek o przeprowadzenie referendum wpłynął do Komisarza Wyborczego dniu 22 marca 2016 r. Ostatecznie Komisarz Wyborczy 4 kwietnia 2016 r. postanowił o przeprowadzeniu referendum, którego data została określona na 22 maja 2016 r.

Statystyki referendów odwoławczych w Polsce

W kadencji 2014-2018 (łącznie z referendum w Kole i przeprowadzonym tego samego dnia w Krajence) przeprowadzonych zostało 15 referendów odwoławczych. Tylko w przypadku 3 inicjatyw udało się odwołać władze.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *