W Kole chcą odwołać Burmistrza Stanisława Maciaszka

Koło w województwie wielkopolskim to kolejne miasto, w którym zostanie przeprowadzone referendum lokalne w sprawie odwołania władz. W tym wypadku mieszkańcy będą głosować w sprawie odwołania Burmistrza Stanisława Maciaszka. Referendum przeprowadzone będzie 22 maja 2016 r. w godzinach od 7.00 do 21.00. Do przeprowadzenie referendum utworzono 15 obwodów głosowania.

Historia inicjatywy referendalnej

Starania o przeprowadzenie referendum podjęto na początku roku. W dniu 25 stycznia 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Koninie wpłynęło powiadomienie pełnomocnika grupy inicjatywnej o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Koła przed upływem kadencji. Tego samego dnia powiadomienie wpłynęło również do Burmistrza Miasta Koła. Wniosek o przeprowadzenie referendum wpłynął do Komisarza Wyborczego dniu 22 marca 2016 r. Ostatecznie Komisarz Wyborczy 4 kwietnia 2016 r. postanowił o przeprowadzeniu referendum, którego data została określona na 22 maja 2016 r.

Najważniejsza będzie frekwencja

Jak pokazują statystyki w przypadku referendów lokalnych najważniejsze jest uzyskanie wystarczającej frekwencji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. W wyborach w 2014 r. (II kadencja) głosowało 6860 uprawnionych mieszkańców. Oznacza to, że aby referendum było ważne do urn musi się udać 4116 osób.

Statystyki referendów odwoławczych w Polsce

Odwołanie organów gminy w warunkach polskich jest trudne. Dotychczas w kadencji 2014-2018 przeprowadzonych zostało 13 referendów odwoławczych. Tylko w przypadku 3 inicjatyw udało się odwołać władze. Miało to miejsce w Chrzanowie (małopolskie), Trzebiatowie (zachodniopomorskie) i Sulmierzycach (wielkopolskie).

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *