W Izabelinie będzie referendum w sprawie punktu zbiórki odpadów

 

  • Rada Gminy w Izabelinie (woj. mazowieckie) przyjęła uchwałę o referendum w sprawie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we wsi Truskaw.
  • Głosowanie ma odbyć się 19 kwietnia 2020 r.

Uchwała Radnych z Izabelina została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 6 marca 2020 r.

Data i pytanie

Rada Gminy Izabelin ustaliła, że głosowanie ma się odbyć 19 kwietnia 2020 r. Podczas plebiscytu mieszkańcy mają odpowiadać na pytanie:

„Czy zgadzasz się na budowę i funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub jakiegokolwiek innego elementu systemu gospodarki odpadami na terenie położonym przy oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu, objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek tzw. Etap IV (Uchwała nr VII/56/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015 r.)?”

Czynności przed referendum

Do czasu głosowania należy wykonać szereg czynności formalnych. Przykładowo do 17 marca 2020 r. musi zostać powołana gminna komisja do spraw referendum. Komisje obwodowe powołane mają być do 30 marca 2020 r. Składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców trwało będzie do 10 kwietnia 2020 r. Kampania referendalna zakończy się 17 kwietnia 2020 r. o godzinie 24:00.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *