W Gminie Zielona Góra większość za przyłączeniem do Miasta

I już wszystko jasne. W przeprowadzonym dnia 18 maja br. referendum w Gminie Zielona Góra, którego przedmiotem było połączenie Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra większość mieszkańców opowiedziała się za przyjęciem tego rozwiązania (53,45 %). Głosowanie przeprowadzone zostało w godzinach miedzy 7.00 a 21.00. Jak wynika z doniesień prasowych przebiegało ono bez zakłóceń. Już podczas głosowania członkowie komisji wskazywali, że nie powinno być problemów z uzyskaniem frekwencji gwarantującej ważność całej inicjatywy. Po terenie gminy kursowały autobusy umożliwiające wszystkim zainteresowanym dotarcie do lokali wyborczych. Ostatecznie w referendum wzięło udział 55,18 % uprawnionych co sprawiło, że próg ważności referendum (30,00 % – przyp. red.) został w wyraźny sposób przekroczony.

Osiągnięcie tak wysokiej frekfencji świadczy o tym, że kwestia połączenia Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra była bardzo ważna dla społeczności lokalnej. Referendum, w którym zwyciężyli zwolennicy połączenia Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra musi być traktowane jako zwycięstwo władz miejskich. To one w czasie kampanii referendalnej przekonywały mieszkańców Gminy Zielona Góra za głosowaniem „za” połączeniem gminy z miastem.

Zgodnie z treścią przygotowanego po zakończeniu referendum protokołu liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 15107; w głosowaniu wzięło udział 8336 uprawnionych mieszkańców. Spośród wszystkich oddanych głosów za nieważne uznano 111. Ostatecznie za połączeniem Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra głosowało 4396 osób, przeciwko temu rozwiązaniu opowiedziało się 3828 wyborców.

Przypomnijmy, że referendum stało się wynikiem przyjęcia uchwały Nr XLVIII.391.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Zielona Góra i Miasta Zielona Góra – na prawach powiatu, w wyniku czego powstanie jedna jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Zielona Góra – na prawach powiatu, obejmujące swym zasięgiem granice administracyjne obu połączonych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z treścią uchwały o przeprowadzeniu referendum mieszkańcy Gminy Zielona Góra odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za połączeniem dwóch jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Zielona Góra i Miasta Zielona Góra – na prawach powiatu, w wyniku czego powstanie jedna jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Zielona Góra – na prawach powiatu, obejmujące swym zasięgiem granice administracyjne obu połączonych jednostek samorządu terytorialnego?”

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *