W Gminie Zielona Góra większość za przyłączeniem do Miasta

I już wszystko jasne. W przeprowadzonym dnia 18 maja br. referendum w Gminie Zielona Góra, którego przedmiotem było połączenie Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra większość mieszkańców opowiedziała się za przyjęciem tego rozwiązania (53,45 %). Głosowanie przeprowadzone zostało w godzinach miedzy 7.00 a 21.00. Jak wynika z doniesień prasowych przebiegało ono bez zakłóceń. Już podczas głosowania członkowie komisji wskazywali, że nie powinno być problemów z uzyskaniem frekwencji gwarantującej ważność całej inicjatywy. Po terenie gminy kursowały autobusy umożliwiające wszystkim zainteresowanym dotarcie do lokali wyborczych. Ostatecznie w referendum wzięło udział 55,18 % uprawnionych co sprawiło, że próg ważności referendum (30,00 % – przyp. red.) został w wyraźny sposób przekroczony.

Osiągnięcie tak wysokiej frekfencji świadczy o tym, że kwestia połączenia Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra była bardzo ważna dla społeczności lokalnej. Referendum, w którym zwyciężyli zwolennicy połączenia Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra musi być traktowane jako zwycięstwo władz miejskich. To one w czasie kampanii referendalnej przekonywały mieszkańców Gminy Zielona Góra za głosowaniem „za” połączeniem gminy z miastem.

Zgodnie z treścią przygotowanego po zakończeniu referendum protokołu liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 15107; w głosowaniu wzięło udział 8336 uprawnionych mieszkańców. Spośród wszystkich oddanych głosów za nieważne uznano 111. Ostatecznie za połączeniem Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra głosowało 4396 osób, przeciwko temu rozwiązaniu opowiedziało się 3828 wyborców.

Przypomnijmy, że referendum stało się wynikiem przyjęcia uchwały Nr XLVIII.391.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Zielona Góra i Miasta Zielona Góra – na prawach powiatu, w wyniku czego powstanie jedna jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Zielona Góra – na prawach powiatu, obejmujące swym zasięgiem granice administracyjne obu połączonych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z treścią uchwały o przeprowadzeniu referendum mieszkańcy Gminy Zielona Góra odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za połączeniem dwóch jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Zielona Góra i Miasta Zielona Góra – na prawach powiatu, w wyniku czego powstanie jedna jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Zielona Góra – na prawach powiatu, obejmujące swym zasięgiem granice administracyjne obu połączonych jednostek samorządu terytorialnego?”

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *