W Gminie Rzekuń wniosek o przeprowadzenie referendum trafił do władz

  • W gminie Rzekuń (mazowieckie) mieszkańcy rozpoczęli procedurę zmierzającą do rozpisania referendum w sprawie przyłączenia części gminy do sąsiedniej Ostrołęki.
  • Inicjatorzy zebrali około 1400 podpisów.
  • Wniosek o przeprowadzenie głosowania został przekazany do Rady Gminy Rzekuń, która po zbadaniu jego poprawności podejmie uchwałę o rozpisaniu referendum.

Pod koniec zeszłego roku władze Ostrołęki podjęły decyzje zmierzające do włączenia w granice swojego miasta części obszaru Gminy Rzekuń, w tym części sołectw Nowa Wieś Wschodnia, Goworki i Ławy. Taka sytuacja zmobilizowała mieszkańców Rzekunia, którzy nie godzą się z planami większego sąsiada. W tym celu rozpoczęta została procedura zmierzająca do rozpisania referendum lokalnego, w którym mieszkańcy mają wyrazić swoje stanowisko co do przyłączenia części gminy do miasta.

Wszystko działo się błyskawicznie

Formalnie procedura rozpoczęła się 27 grudnia 2016 r. Podpisy pod wnioskiem zaczęto zbierać 13 stycznia 2017 r. Żeby spełnić ustawowe minimum musiało ich być około 850. Już po kilku dniach okazało się, że udało się przekroczyć ustawowy próg. Ostatecznie pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum podpisało się około 1400 mieszkańców. Jest to duży sukces pomysłodawców referendum, ponieważ mając na ten etap procedury 60 dni uwinęli się w połowie tego terminu.

Wniosek trafił do Rady Gminy Rzekuń

Ostatecznie wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z zebranymi podpisami został złożony do gminnych radnych. Rada Gminy Rzekuń w pierwszym etapie będzie musiała wybrać ze swojego grona komisję, która zbada wniosek pod kątem jego zgodności z prawem. Jeśli inicjatorzy dobrze wykonali swoją pracę to radni podejmą decyzję o przeprowadzeniu referendum. Na wszystkie te kroki radni mają 30 dni. Jeśli decyzja o referendum zostanie podjęta to głosowanie przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania uchwały rady gminy w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wszystko zależy od frekwencji

Jeśli ostatecznie działania mieszkańców Rzekunia doprowadzą do rozpisania referendum to najważniejsze będzie uzyskanie wymaganej frekwencji. Zgodnie z ustawą referendalną głosowanie w sprawie zmian granic gminy będzie ważne jeśli do urn pójdzie minimum 30% mieszkańców. W gminie Rzekuń warunek ten będzie spełniony jeśli zagłosuje około 2600 osób.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *