W Gminie Panki referendum odwoławcze odbędzie się 5 marca

  • W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ogłoszono postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki i Rady Gminy Panki przed upływem kadencji.
  • Głosowanie odbędzie się 5 marca 2016 r.
  • Referendum będzie ważne jeśli do urn się uda około 34 % mieszkańców.
  • Referendum w Gminie Panki to skutek zeszłorocznej afery obyczajowej, w którą miał być zamieszany Wójt Bogdan Praski.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 16 stycznia 2017 r. opublikowane zostało postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki i Rady Gminy Panki przed upływem kadencji. Zgodnie z decyzją komisarza głosowanie referendalne zostanie przeprowadzone 5 marca 2017 r.

Kalendarz czynności

W postanowieniu Komisarza Wyborczego zostały określone wzory kart do głosowania, wzory nakładek na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a oraz kalendarz czynności referendalnych.

Zgodnie z tym ostatnim do 3 lutego 2017 r. można zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum. Gminna Komisja do Spraw Referendum w Pankach zostanie powołana najpóźniej do 8 lutego 2015 r. Z kolei obwodowe komisje referendalne mają być powołane do 12 lutego 2017 r. Kampania referendalna zakończy się o północy 3 marca 2017 r. Samo głosowanie odbędzie się w niedzielę 5 marca 2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W czasie głosowania mieszkańcy będą musieli odpowiedzieć na dwa pytania: „Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Bogdana PRASKIEGO Wójta Gminy Panki przed upływem kadencji?” i „Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Rady Gminy Panki przed upływem kadencji?”.

Walka o frekwencję

Główne zadanie jakie stoi przed inicjatorami głosowania to zachęcenie w najbliższych tygodniach jak największej liczny mieszkańców Gminy Panki do udziału w referendum. Zgodnie z przepisami prawa głosowanie będzie ważne jeśli do urn wyborczych pójdzie przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze danego organu.

W wyborach do Rady Gminy Panki w 2014 r. na 4120 uprawnionych zagłosowało 2338 osób. Dało to frekwencję na poziomie 56.75%. Żeby planowane referendum w sprawie odwołania rady było ważne to zagłosować musi minimalnie 1403 wyborców. Będzie to równoznaczne z frekwencją na poziomie około 34%.

Jeśli chodzi o wybory na Wójta Gminy Panki, to w 2014 r. rozstrzygnęły się one w I turze. Z 4172 uprawnionych do głosowania w lokalach wyborczych pojawiło się 2337 osób co dało frekwencję 56.02%. Planowane referendum w sprawie odwołania Wójta Praskiego będzie ważne jeśli w referendum zagłosuje 1403 wyborców – niecałe 34%.

Historia inicjatywy

Formalnie inicjatywa referendalna w Gminie Panki rozpoczęła się pod koniec października. W dniu 31 października 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Częstochowie wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatora referendum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki i Rady Gminy Panki przed upływem kadencji. Z kolei wniosek o przeprowadzenie referendum wpłynął do Komisarza 28 grudnia 2016 r. Po analizie tego dokumentu Komisarz Wyborczy uznał, że nie ma przeszkód do przeprowadzenia głosowania.

Jakie są powody głosowania

Problemy Wójta Praskiego zaczęły się latem zeszłego roku, kiedy to wybuchła afera obyczajowa. W sieci opublikowana została wtedy „sekstaśma”, na której miał być widoczny Wójt Praski. Dodatkowo w sprawie pojawił się drugi wątek. Wójt Gminy Panki miał być szantażowany opublikowanym materiałem wideo.

O referendum mówiło się zaraz po wybuchu skandalu. Początkowo jednak do głosowania miało dojść w wyniku decyzji radnych. Ci jednaj nie doprowadzili do głosowania w sprawie odwołania Wójta.

Niemoc radnych sprawiła, że procedurę referendalną rozpoczęli sami mieszkańcy. Wójtowi przede wszystkim zarzucali, że afera obyczajowa z jego udziałem uderza w dobre imię gminy. Dodatkowo inicjatorzy wytykali wójtowi mobbing w urzędzie i błędy w zarządzaniu gminnymi szkołami. Z takimi argumentami nie zgadza się Wójt.

Dostało się również radnym. W opinii inicjatorów nie reprezentują oni należycie swoich wyborców. Szczególnie ma to być widoczne gdy rada niejako zatwierdza wszystko co zostaje zaproponowane przez wójta.

Statystyki

Zachęcenie mieszkańców do udziału w głosowaniu to poważne zadanie dla inicjatorów. Nie ułatwiają tego statystyki. Dotychczas w kadencji 2014 – 2018 przeprowadzono 34 próby odwołania władz. Tylko trzy spośród nich okazały się ważne. Było to w głosowaniach w Chrzanowie (małopolskie, 13 grudnia 2015 r.), Trzebiatowie (zachodniopomorskie, 28 lutego 2016 r.) i Sulmierzycach (wielkopolskie, 6 marca 2016 r.).

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *