W gminie Orchowo trwa referendum w sprawie odwołania Jacka Misztala

  • Do 21.00 w gminie Orchowie (woj. wielkopolskie) trawa referendum lokalne odwoławcze.
  • Uprawnieni mieszkańcy w głosowaniu zadecydują czy na stanowisku wójta ma pozostać Jacek Misztal.
  • Żeby głosowanie było ważne do urn musi pójść około 1105 mieszkańców co daje około 35% ogółu.

Do 7.00 w gminie Orchowo (woj. wielkopolskie) trawa referendum lokalne w sprawie odwołania Jacka Misztala – wójta gminy. Uprawnieni mieszkańcy będą mogli oddawać głosy w lokalach wyborczych do godziny 21.00. Referendum w Orchowie jest piątym referendum odwoławczym w tej kadencji w Wielkopolsce. Ważnym wynikiem zakończyło się tylko jedno z nich – w Sulmierzycach.

Historia referendum

Grupa osób niezadowolonych z dotychczasowego sposobu zarządzania gminą Orchowo 8 sierpnia 2016 r. powiadomiła wójta gminy o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego odwoławczego. Od tego dnia inicjatorzy referendum w ciągu 60 dni musieli zebrać podpisy ponad 300 mieszkańców popierających pomysł głosowania odwoławczego. Zadanie to udało się zrealizować. Ostatecznie 28 września 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Koninie wpłynął wniosek pełnomocnika grupy inicjatywnej o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania wójta gminy Orchowo przed upływem kadencji.

Decyzja Komisarza Wyborczego w Koninie

Po analizie wniosku mieszkańców Komisarz Wyborczy w Koninie uznał, że nie ma formalnych przeszkód aby przeprowadzić referendum i 10 października 2016 r. wydał postanowienie nr 12/16 o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Orchowo przed upływem kadencji. Postanowienie zostało opublikowane w Dzienniki Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 11 października 2016 r. Komisarz Wyborczy na datę referendum wyznaczył dzień 27 listopada 2016 r.

Jakie są liczby?

Najważniejsze dla inicjatorów referendum będzie uzyskanie wystarczającej frekwencji w głosowaniu. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym referendum będzie ważne jeśli do głosowania pójdzie przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. Mając na uwadze, że w II turze wyborów w 2014 r. do urn poszło 1839 uprawnionych mieszkańców (58.66% ogółu) to aby referendum było ważne musi zagłosować około 1105 mieszkańców co daje około 35% ogółu.

Statystyki przeciwko inicjatorom referendum

Do tej pory w kadencji 2014-2018 przeprowadzone zostało 30 referendów lokalnych odwoławczych z czego tylko 3 głosowania były ważne. W samej Wielkopolsce przeprowadzono już 4 głosowania z czego tylko referendum w Sulmierzycach zakończyło się ważnym wynikiem.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *