W Dobrczu dziwny wynik referendum: Wójt zostaje, Rada odwołana

 

  • Wczoraj w Dobrczu (kujawsko-pomorskie) mieszkańcy głosowali w referendum lokalnym. W plebiscycie decydowano o losach Wójta Krzysztofa Szali i Rady Gminy.
  • Z nieoficjalnych informacji, opublikowanych przez inicjatorów referendum wynika, że w głosowaniu nie udało się odwołać Wójta Krzysztofa Szali. Ważne okazało się jednak głosowanie w sprawie odwołania Rady Gminy.
  • Jeśli te wyniki się potwierdzą w Dobrczu Premier Beata Szydło powoła komisarza, który będzie pełnił funkcję rady. Jednocześnie rozpisane będą nowe wybory do Rady Gminy.

W niedzielę mieszkańcy Gminy Dobrcz brali udział w referendum odwoławczym. Na kartach do głosowania mogli odpowiedzieć na dwa pytania: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem KRZYSZTOFA FRANCISZKA SZALI Wójta Gminy Dobrcz przed upływem kadencji?” i „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Dobrcz przed upływem kadencji?” Głosowanie przeprowadzone było w 9 komisjach wyborczych.

Niezwykłe, ale możliwe wyniki głosowania

Mimo, że jeszcze nie podano oficjalnych wyników referendum na stronie internetowej prowadzonej przez inicjatorów referendum pojawiła się informacja o rezultatach głosowania. Zgodnie z nią referendum zakończyło się połowicznym sukcesem. Z uwagi na frekwencję głosowanie w sprawie odwołania Wójta Krzysztofa Szali ma być nieważne. Jednocześnie w głosowaniu dotyczącym odwołania Rady Gminy spełniono warunki ważności referendum i Rada została odwołana.

Czy to możliwe?

Tak. Mimo, że Dobrczu formalnie mieliśmy do czynienia z jednym referendum to w rzeczywistości ważność głosowania jest ustalana osobno dla każdego z pytań. Frekwencja w pytaniu o losy Wójta może się różnić od frekwencji w pytaniu dotyczącym Rady. Najprościej wytłumaczyć to tym, że cześć głosujących mieszkańców Gminy Dobrcz odpowiedziała na pytanie dotyczące odwołania Rady i jednocześnie nie odpowiedziała ma pytanie dotyczące odwołania Wójta Szali.

Sytuacja, w której w referendum dotyczącym odwołania organów gminy zostaje odwołany jeden z nich może również wynikać z tego, że ważność głosowania ustalana jest w oparciu o wynik poprzednich wyborów. Jeśli w ostatnich wyborach inna liczba głosujących brała udział w wyborach Rady i inna liczba głosujących brała udział w wyborach Wójta to inne są również progi ważności dla referendum w sprawie odwołania tych organów.

Co będzie dalej?

Po pierwsze, gminna komisja do spraw referendum w Dobrczu musi przesłać protokoły z głosowania do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy i do Wojewody w Bydgoszczy. Wojewoda po otrzymaniu protokołów niezwłocznie ogłosi wyniki referendum w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Jeśli potwierdzą się wstępne informacje to w tym momencie Rada Gminy Dobrcz zakończy swoją działalność.

Na początek komisarz a później nowe wybory

Ewentualne odwołanie Rady Gminy będzie skutkować tym, że Prezes Rady Ministrów Beata Szydło będzie musiała wyznaczyć osobę, która zacznie pełnić funkcję rady. Potocznie taką osobę nazywa się komisarzem. Jednocześnie Premier rozpisze nowe wybory do Rady Gminy. Powinny się one odbyć w ciągu kolejnych 90 dni.

Powody referendum w Dobrczu

Głównym powodem, dla którego inicjatorzy zdecydowali się na rozpisanie referendum jest sprawa lokalizacji na terenie gminy ferm drobiu. Najcięższe oskarżenia formułowane są pod adresem wójta Krzysztofa Szali. Zdaniem inicjatorów sprzyjał on inwestorom chcącym budować na terenie gminy kurniki. Przy okazji obrywa się również gminnym radnym. W opinii inicjatorów referendum radni utracili społeczny mandat do reprezentowania mieszkańców, ponieważ nie realizują podstawowego swojego zadania jakim jest kontrolowanie działań Wójta.

You May Also Like

2 thoughts on “W Dobrczu dziwny wynik referendum: Wójt zostaje, Rada odwołana

  1. Wynik referendum jest taki, ponieważ dla ważności głosowania w temacie rady gminy wymagane było ok 1760 głosujących, natomiast w przypadku wójta wymagane było dokładnie 2093 głosujących. Głosowało 1946 mieszkańców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *