W Dębnicy Kaszubskiej referendum odwoławcze odbędzie się 25 września

  • W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano postanowienie o przeprowadzeniu referendum odwoławczego w Dębnicy Kaszubskiej.
  • Termin referendum został określony na 25 września 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 8 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało postanowienie nr 13/2016 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 4 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji.

Data referendum została wyznaczona na 25 września 2016 r.

W treści postanowienia Komisarz Wyborczy w Słupsku określił również:

  • wzór oraz treść karty do głosowania,
  • wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a,
  • terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w kalendarzu czynności stanowiącym.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w Dębnicy Kaszubskiej

Termin wykonania czynności*
Treść czynności
do dnia 10 sierpnia 2016 r.- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji,
- podanie do wiadomości mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska, poprzez rozplakatowanie na terenie gminy, treści postanowienia o przeprowadzeniu referendum
do dnia 26 sierpnia 2016 r.- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Dębnica Kaszubska oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika do dnia 31 sierpnia 2016 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Dębnicy Kaszubskiej
do dnia 4 września 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku obwodowych komisji do spraw referendum,
- sporządzenie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego,
- przekazanie przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska osobom uprawnionym do udziału w referendum informacji o referendum w formie druku bezadresowego umieszczonego w oddawczych skrzynkach pocztowych
do dnia 16 września 2016 r. - składanie Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 20 września 2016 r.- składanie Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska wniosków, przez osoby uprawnione do udziału w referendum, o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych do głosowania w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
w dniu 23 września 2016 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii referendalnej
w dniu 24 września 2016 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
w dniu 25 września 2016 r. godz. 7.00 - 21.00- głosowanie

*Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 400) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *