W Dąbrównie referendum odwoławcze odbędzie się 19 lutego 2017 r.

  • W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego opublikowane zostało postanowienie komisarza wyborczego w Elblągu w sprawie przeprowadzenia referendum odwoławczego w gminie Dąbrówno.
  • Głosowanie w sprawie dalszych losów wójta Zwalińskiego odbędzie się 19 lutego 2017 r.
  • Referendum będzie ważne jeśli do urn pójdzie około 35% mieszkańców.
  • Organizatorzy referendum zarzucają wójtowy Zwalińskiemu nepotyzm, mobbing, złe zarządzanie gminą oraz brak wywiązywania się z obietnic wyborczych.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 stycznia 2017 r. opublikowane zostało postanowienie komisarza wyborczego w Elblągu z dnia 2 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dąbrówno. Zgodnie z decyzja komisarza referendum w tej sprawie odbędzie się 19 lutego 2017 r.

Co ustalił komisarz?

Zgodnie z opublikowanym dokumentem mieszkańcy gminy Dąbrówno będą musieli odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Piotra Zwalińskiego Wójta Gminy Dąbrówno z funkcji Wójta?” W swoim postanowieniu komisarz określił też wzór karty do głosowania oraz kalendarz czynności referendalnych.

Zgodnie z kalendarzem do 19 stycznia 2017 r. podane zostaną do wiadomości mieszkańców obwieszczenia wójta gminy Dąbrówno o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Do tego samego dnia będzie można zgłaszać komisarzowi wyborczemu w Elblągu kandydatów na członków gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum. Komisarz Wyborczy w Elblągu powoła Gminną Komisję do Spraw Referendum w Dąbrównie do 25 stycznia 2017 r. Obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane do 29 stycznia 2017 r. Kampania referendalna zakończy się dokładnie o północy 17 lutego 2017 r. Samo głosowanie przeprowadzone zostanie 19 lutego 2017 r. od godziny 7.00 do 21.00.

Walka o frekwencję

Przed inicjatorami poważne zadanie. Mają oni ponad miesiąc aby zachęcić jak największą grupę mieszkańców gminy Dąbrówno żeby udała się na głosowanie. Jest to o tyle ważne, że właśnie w tego typu głosowaniach najważniejsze jest uzyskanie odpowiedniej frekwencji, która sprawi że referendum będzie ważne.

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie w sprawie odwołania wójta gminy jest ważne jeśli do urn pójdzie minimum 3/5 spośród osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. I tak wybory samorządowe w 2014 r. w Dąbrównie rozstrzygnęły się w pierwszej turze (startowało dwóch kandydatów). W głosowaniu na 3437 uprawnionych do urn poszły 2035 osoby. Dało to frekwencje na poziomie 59%. Żeby lutowe referendum odwoławcze było ważne zagłosować musi minimum 1221 osób. Oznacza to, że frekwencja misi przekroczyć aż 35%.

Będzie bardzo trudno

Wysoka frekwencja podczas wyborów w 2014 r. sprawia, że również w planowanym referendum będzie trzeba zmobilizować dużą grupę mieszkańców gminy Dąbrówno do wizyty w lokalach wyborczych.

Dotychczas w skali kraju (w kadencji 2014-2018) odbyły się 33 referenda odwoławcze. Tylko 3 spośród nich były ważne. Stało się tak w głosowaniach w Chrzanowie (małopolskie, 13 grudnia 2015 r.), Trzebiatowie (zachodniopomorskie, 28 lutego 2016 r.) i Sulmierzycach (wielkopolskie, 6 marca 2016 r.). Na terenie Warmii i Mazur w tej kadencji próbowano bezskutecznie odwołać władze Ełku (8 maja 2016 r.) i gminy Wilczęta (9 października 2016 r.).

Historia inicjatywy

Formalnie inicjatywa przeprowadzenia referendum odwoławczego w gminie Dąbrówno rozpoczęła się jeszcze w listopadzie 2016 r. Inicjatorzy mieli wtedy 60 dni na zebranie około 350 podpisów mieszkańców popierających pomysł odwołania wójta Zwalińskiego. Zadanie to wykonali bardzo szybko. Wniosek o przeprowadzenie referendum już 9 grudnia 2016 r. trafił do komisarza wyborczego w Elblągu. Ten z kolei miał 30 dni na zbadanie czy procedura została przeprowadzona we właściwy sposób a pod wnioskiem podpisała się wystarczająca grupa mieszkańców gminy. Wydanie przez komisarza 2 stycznia 2017 r. postanowienia o przeprowadzeniu referendum potwierdza, że inicjatorzy spełnili wszystkie warunki do rozpisania referendum.

A właściwie jakie są powody referendum?

To ważne pytanie jest jednocześnie chyba najtrudniejszym. Szukając w lokalnych mediach informacji na temat inicjatywy referendalnej w Dąbrównie możemy się dowiedzieć, że gmina rozwija się w sposób prawidłowy. Z drugiej strony w gminie znalazła się grupa osób, która nie popiera działań wójta Zwalińskiego. Prawdopodobnie przyczyną konfliktu w Dąbrównie było zwolnienie dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego. W odpowiedzi na to zdarzenie grupa mieszkańców postanowiła zainicjować procedurę referendalną. Jako powody odwołania podano między innymi: mobbing, bezpodstawne zwalnianie pracowników, nierealizowanie obietnic przedwyborczych, złe zarządzanie gminą i nepotyzm.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *