W Chojnicach nie będzie drugiego referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej?

  • W Chojnicach pod koniec 2015 r. odbyło się referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej. Referendum z powodu zbyt niskiej frekwencji nie było ważne.
  • Po referendum Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster uznał, że daje rok na zmiany w chojnickiej straży miejskiej. Po tym czasie miało odbyć się ponowne głosowanie.
  • Może się jednak okazać, że ponownego referendum nie będzie. Przeszkodą ma być negatywny stosunek radnych miejskich do pomysłu ponownego głosowania.

Likwidacji straży gminnych/miejskich to jeden z częstszych tematów referendów lokalnych. Za każdym razem pomysł likwidacji tej formacji w środowiskach lokalnych budzi ożywioną dyskusję. Sprzeciw części mieszkańców wobec funkcjonowania straży miejskiej doprowadził pod koniec 2015 r. do referendum lokalnego w w Chojnicach (woj. pomorskie). Referendum z powodu zbyt niskiej frekwencji było jednak nieważne. Po ogłoszeniu wyników referendum Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster powiedział, że daje rok aby straż miejska poprawiła swoje opinie wśród mieszkańców. Po tym czasie miało zostać przeprowadzone drugie referendum, w którym mieszkańcy mieli ponownie odpowiedzieć na pytanie czy chcą straży miejskiej w Chojnicach. Z ostatnich informacji wynika jednak, że do obiecanego referendum może nie dojść.

Kto nie chce referendum?

W opinii Burmistrza Finstera straż miejska od referendum zmieniła się w sposób pozytywny. Nie jest jednak pewne czy w sprawie istnienia miejskiej formacji dojdzie do referendum lokalnego. Po pierwsze Burmistrz uważa, że przed miastem stoją ważniejsze sprawy niż problem referendum. Po drugie przeciw pomysłowi referendum mają być miejscy radni. Ich opinia jest o tyle ważna, że to właśnie Rada Miasta podejmowałaby ewentualną uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Burmistrz Finster podkreśla, że nawet jeśli zaproponuje radnym podjęcie uchwały w sprawie referendum to nie jest w stanie wymusić na nich aby taka decyzja ostatecznie zapadła.

Burmistrz Chojnic twierdzi, że jeśli nie uda się przeprowadzić referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej to istnieją inne sposoby na uzyskanie opinii mieszkańców na temat tej formacji. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jaką alternatywną formę to badanie opinii mieszkańców miałoby przybrać.

W 2015 r. Chojniczanie krytycznie ocenili straż miejską

Warto przypomnieć, że w referendum, które przeprowadzone zostało 20 grudnia 2015 r. mieszkańcy Chojnic krytycznie ocenili działanie straży miejskiej. Spośród głosów ważnych aż około 96% głosujących opowiedziało się za likwidacją chojnickiej straży miejskiej. Wynik głosowanie nie był jednak ważny, ponieważ zanotowano zbyt małą frekwencje. Zamiast wymaganej frekwencji na poziomie 30% do urn poszło 24,21% uprawnionych mieszkańców. Patrząc na ten wynik zupełnie obiektywnie należy stwierdzić, że był on i tak bardzo wysoki.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *