W Brzeszczach (woj. małopolskie) nie przekroczono progu ważności referendum

W dniu 9 sierpnia 2015 r. w Gminie Brzeszcze przeprowadzono referendum dotyczące istnienia straży miejskiej. Głosowanie zostało uznane za nieważne. Do urn wybrała się zbyt mała liczba uprawnionych mieszkańców.
Kwestie dotyczące likwidacji straży miejskich (gminnych) są najczęstszym przedmiotem inicjatyw referendalnych z jakim mamy do czynienia w ostatnich latach. W Brzeszczach inicjatorem przeprowadzenia głosowania była grupa mieszkańców. Ich wniosek był podstawą dla Rady Miejskiej w Brzeszczach do podjęcia w dniu 18 czerwca 2015 r. uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego dalszego istnienia Straży Miejskiej. Referendum przeprowadzono w 12 obwodach głosowania.

W Brzeszczach inaczej niż w kraju
Śledząc inicjatywy referendalne w sprawie likwidacji straży miejskich (gminnych) jakie dotychczas były przeprowadzane na terenie kraju można doszukać się pewnego schematu. Zazwyczaj inicjatorem przeprowadzenia głosowania była grupa mieszkańców niezadowolona z istnienia straży, dążąca do likwidacji tej instytucji. Władze miast (gmin) zazwyczaj stawały w obronie strażników. W Brzeszczach było odwrotnie. Inicjatorami przeprowadzenia gminnego głosowania były osoby związane ze strażą miejską i agitujące za jej pozostawieniem. Z drugiej strony Cecylia Ślusarczyk, burmistrz Brzeszcz opowiadała się jako przeciwniczka istnienia straży.
Zaangażowanie zwolenników istnienia straży miejskiej w Brzeszczach widać w samej konstrukcji pytania referendalnego. Mieszkańcom zostało zadane pytanie: „Czy jesteś za dalszym istnieniem Straży Miejskiej w Brzeszczach?” Standardowo w podobnych referendach pytanie brzmi: „Czy jesteś za likwidacją straży miejskiej?”

Wakacyjny termin referendum
W przypadku zdecydowanej większości inicjatyw referendalnych na poziomie lokalnym podstawowym problemem dla organizatorów jest uzyskanie wymaganej przepisami frekwencji. Aby referendum lokalne w sprawach merytorycznych, takich jak istnienie straży miejskich (gminnych) było ważne musi udać się do urn minimum 30% uprawnionych.

Podczas referendum w Brzeszczach wyniku takiego nie udało się uzyskać. Zagłosować poszło około 14% mieszkańców; tym samym referendum jest nieważne. Uzyskaniu wystarczającej frekwencji nie pomógł termin referendum. Okres wakacyjny nie sprzyja tego rodzaju aktywności obywatelskiej.
Mieszkańcy chcą jednak straży miejskiej
Analizując same wyniki głosowani można stwierdzić, że bardziej do udziału w referendum zmobilizowali się zwolennicy istnienia straży miejskiej (1650 głosów). Zwolenników likwidacji służby było o ponad połowę mniej (807 głosów).

Z protokołu wyników referendum wynika, że aż 73 osoby podczas referendum skorzystały z możliwości głosowania korespondencyjnego. Jak na ogólną liczbę głosujących (ok. 2500 osób) jest to bardzo duży odsetek. Powyższe można tłumaczyć tym, że część osób z uwagi na nieobecność w miejscu zamieszkania podczas referendum (np. z powodu wakacyjnego urlopu) zdecydowała się na tą formę głosowania.
Jak podkreśla Pani Barbara Pindel z Urzędu Gminy w Brzeszczach głosowanie odbyło się bez żadnych zakłóceń i problemów. Żadne takie okoliczności nie zostały władzom gminy zgłoszone.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *