W Bochni przedsiębiorcy chcą podziemnego parkingu

Parkowanie w polskich miastach to coraz częściej codzienny problem ich mieszkańców. Przy ciągle wzrastającym ruchu komplikacje związane z parkowaniem samochodów osobowych dotykają coraz większych obszarów wykraczających poza samo centrum miasta. Jak się łatwo domyśleć źródłem problemów jest deficyt miejsc postojowych. Władze samorządowe próbują walczyć z tym problemem na różne sposoby; najczęściej proponuje się budowę nowych miejsc parkingowych. W Bochni (woj. małopolskie) problem parkowania stał się tak istotną kwestią, że może stać się przyczyną referendum. W mieście tym lokalni przedsiębiorcy, działający w Bocheńskim Związku Pracodawców, zaproponowali budowę parkingu podziemnego. Zanim jednak inwestycja ma się rozpocząć swoją opinię w tym temacie mają wyrazić w referendum lokalnym sami mieszkańcy Grodu Solnego.

Z doniesień medialnych wynika, że od dłuższego czasu w Bochni pojawiają się propozycje, które mają zniwelować kłopoty z dostępem do miejsc parkingowych. Bocheński Związek Pracodawców forsuje pomysł budowy parkingu podziemnego na Placu Generała Leopolda Okulickiego. Według pierwotnych założeń, jeszcze z pierwszej połowy 2012 r. parking miałby mieć trzy poziomy, co łącznie może dawać nawet 500 miejsc parkingowych. Cały obiekt miałby powstać w ramach partnerstwa prywatno-publicznego. W tym celu władze miasta miałyby przekazać działkę pod budowę. Koszty reszty inwestycji mieliby pokryć bocheńscy przedsiębiorcy.

Jak wynika ze słów Edwarda Sitko, który pełni funkcje pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie budowy parkingu podziemnego na Placu Generała Leopolda Okulickiego, dnia 5 maja br. na ręce Burmistrza Bochni zostało złożone powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. Zgodnie z procedurą inicjator w najbliższym czasie zostanie powiadomiony przez Burmistrza Bochni o liczbie osób, którzy będą musiały poprzeć inicjatywę. Zbieranie podpisów przeprowadzone musi zostać w ciągu 60 dni od dnia powiadomienia burmistrza o zamiarze wystąpienia z inicjatywą. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że aby dalsze prace nad wnioskiem w sprawie przeprowadzenia referendum mogły być realizowane inicjatorzy muszą uzyskać poparcie około 2500 mieszkańców.

Jak mówi Edward Sitko – „Aby zminimalizować koszty organizacji referendum i uprościć procedury referendalne, proponujemy aby odbyło się ono w bieżącym roku, w tym samym terminie co wybory samorządowe”. Przypomnijmy, że pierwotnie głosowanie w sprawie parkingu miało zostać przeprowadzone równolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Organizatorzy jednak z tego pomysłu zrezygnowali i zaproponowali przeprowadzenie referendum łącznie z jesiennymi wyborami samorządowymi. Zadecydowała o tym statystyka. W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego w Bochni brało udział niespełna 31 % uprawnionych. Z kolei w ostatnich wyborach samorządowych wzięła udział około połowa mieszkańców. W świetle tych danych, co podkreślają inicjatorzy, zorganizowanie referendum jednocześnie z listopadowymi wyborami samorządowymi daje większą szansę na uzyskanie wymaganej dla ważności referendum frekwencji.

Budowa parkingu podziemnego w centrum miasta wśród części mieszkańców budzi kontrowersje. Po pierwsze na Placu Generała Leopolda Okulickiego zlokalizowany jest jego pomnik; inicjatorzy referendum zapewniają, że pozostanie on na swoim miejscu. Pomysłowi przeciwni są również członkowie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. W ich opinii nowoczesne sposoby walki z problemem braku miejsc parkingowych wykluczają budowę parkingów w ścisłych centrach miast. Takie rozwiązanie jest wyłącznie iluzorycznym, ponieważ nigdy nie zaspokoi w całości potrzeb parkingowych a równolegle spowoduje zagęszczenie komunikacji w tej części miasta.

Na dzień dzisiejszy inicjatorzy referendum nie dysponują jeszcze konkretnym planem inwestycji. Taki ma zostać stworzony do końca czerwca 2014 r.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *