W Bałtowie 24 listopada będą głosować w sprawie odwołania rady gminy

 

  • Komisarz Wyborczy w Kielcach 9 października 2019 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Bałtowie (woj. świętokrzyskie).
  • Referendum odbędzie się 24 listopada 2019 r.
  • Głosowanie referendalne będzie ważne gdy frekwencja przekroczy ok. 41%

Postanowienie komisarza zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 10 października 2019 r. Do postanowienia załączony został kalendarz czynności referendalnych, wzór karty do głosowania i nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a.

Kampania referendalna

Do momentu wydania postanowienia komisarza w Gminie Bałtów rozpoczęła się kampania referendalne. Zgodnie z przepisami w czasie kampanii inicjator referendum, partie polityczne, zrzeszenia oraz mieszkańcy mogą prezentować swoje stanowiska dotyczące odwołania rady. Nie wszędzie można prowadzić kampanię referendalną. Zakazane jest to np. w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz sądach. Kampania zakończy się 24 godziny przed głosowaniem (22 listopada 2019 r. o godz. 24.00). Od tej pory do zakończenia głosowania referendalnego w Bałtowie będzie trwać cisza wyborcza.

Głosowanie

Zgodnie z decyzją komisarza wyborczego referendum odbędzie się 24 listopada 2019 r. Głosowanie rozpocznie się o 7.00 i będzie trwało do 21.00. Podczas referendum mieszkańcy będą odpowiadać na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy w Bałtowie przed upływem kadencji?”.

Przyczyny referendum

Bezpośrednią przyczyną referendum w Bałtowie jest konflikt pomiędzy radnymi. W wyborach samorządowych w 2018 r. w Bałtowie wójtem został Hubert Żądło. Stało się to w dość niezwykłych okolicznościach. W I turze wystartowało dwóch kandydatów. Oprócz Huberta Żądło o wybór starał się Tomasz Mroszek. Po zliczeniu głosów okazało się, że kandydaci uzyskali identyczną ilość głosów (po 1012). Do rozstrzygnięcia wyborów potrzebna była druga tura. W powtórnym głosowaniu nieznacznie zwyciężył Hubert Żądło, który zgarnął ok. 52% głosów.

W wyborach do Rady Gminy w Bałtowie większość uzyskali radni z klubu „Przełom Bałtowski. Jest to klub opozycyjny do wójta Żądło. Z kolei inicjatywa referendalna jest skutkiem działań radnych z mniejszościowego klubu „Przyjazna Gmina Bałtów”, który popiera wójta Huberta Żądło. Dość standardowo pierwszym elementem konfliktu stało się to, że radni posiadający większość zmniejszyli do wójtowi wynagrodzenie. Refrendum jest kolejnym etapem sporu.

Próg frekwencji

Analizując sytuacje w Bałtowie można założyć, że przeprowadzenie ważnego głosowanie będzie wymagało od inicjatorów referendum zmobilizowania maksymalnie dużej części wyborców. Próg frekwencji w referendach odwoławczych nie jest stały. Żeby takie referendum było ważne w głosowaniu musi brać udział przynajmniej 3/5 osób, który brały udział w wyborze odwoływanego organu. W Bałtowie w 2018 r. w wyborach rady gminy wzięło udział 2055 mieszkańców. Żeby referendum było ważne do lokali wyborczych musi się udać przynajmniej 1233 wyborców. Oznacza to, że frekwencja będzie musiała wynieść ok. 41%

Statystyki

Referendum w Bałtowie jest pierwszym głosowaniem w sprawie odwołania organu gminy w kadencji 2018-2023. W poprzedniej kadencji (2014-2018) w województwie świętokrzyskim odbyło się tylko jedno referendum odwoławcze. W głosowaniu w Kielcach (12 czerwca 2016 r.) w sprawie odwołania Wojciecha Lubawskiego z funkcji prezydenta miasta nie udało się przekroczyć progu frekwencji.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *