„Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych…” – recenzja

 

TytułSamodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz krajowego porządku prawnego
AutorWojciech Hartung
WydawnictwoC.H. Beck
Rok wydania2018
Liczba stron3000
Zakup książki przez Internet Księgarnia internetowa Wydawnictwa C.H.Beck

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się książka „Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz krajowego porządku prawnego”. Autorem publikacji jest Wojciech Hartung. Książka ukazała się w serii Monografie Prawnicze.

„Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego…” to pozycja, która wypełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie dotyczącym usług komunalnych. Publikacja Wydawnictwa C.H. Beck to monografia, która ma na celu przedstawienie czytelnikowi zagadnienia samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych. Problematyka ta poddana jest analizie z perspektywy prawnej.

O czym jest „Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego…”

Publikacja Wojciecha Hartunga składa się z pięciu rozdziałów. Pierwsze dwa z nich można potraktować jako wprowadzenie. Na początku autor zapoznaje czytelnika z obowiązującymi zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego. W tej części dowiemy się więcej na temat istoty samorządu terytorialnego: teorii samorządu oraz podmiotowości samorządu terytorialnego. Pierwsza część monografii to również analiza zasady samodzielności samorządu terytorialnego. Zasada samodzielności ukazana została przez autora z perspektywy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, prawa Unii Europejskiej i Konstytucji z 1997 r.

Drugi rozdział książki to wprowadzenie w temat usług komunalnych. Po czysto terminologicznych uwagach autor przedstawia to zagadnienie z perspektywy prawa unijnego. Tu dowiemy się więcej o usługach publicznych mających charakter przemysłowy lub handlowy jak również o potrzebach powszechnych, które nie mają takiego charakteru. W drugiej części książki poznamy również zagadnienie usług publicznych w kontekście regulacji prawa francuskiego i polskiego.

W trzecim rozdziale autor przedstawia czytelnikowi rolę samorządu terytorialnego w identyfikowaniu potrzeb lokalnych. U podstaw tej części książki leży słuszne przekonanie, że kluczowym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest prawidłowe identyfikowanie i kwalifikowanie potrzeb komunalnych; dopiero wtedy możliwe będzie podejmowanie działań przez samorząd polegających na zaspokojeniu tych potrzeb. Rola organów samorządowych w identyfikowaniu usług komunalnych przedstawiona została przez pryzmat rozwiązań prawa polskiego i francuskiego.

Dwa ostatnie rozdziały są analizą procesów, w których jednostki samorządu terytorialnego są świadczeniodawcą usług komunalnych. Obszerność tego zagadnienia wynika przede wszystkim z faktu, że prawo unijne nie narzuca państwom członkowskim jednej formy organizacyjnoprawnej, w ramach której ma odbywać się świadczenie usług komunalnych. W czwartej części książki autor szeroko omawia zagadnienie współpracy publiczno-publicznej w świadczeniu usług. Podobnie jak wcześniej analiza ta realizowana jest w świetle prawa unijnego, francuskiego i polskiego. Ostatni rozdział książki „Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego…” to z kolei analiza dwóch modeli świadczenia usług publicznych w UE: zamówień publicznych i koncesji. Szczególne potraktowanie tych właśnie instrumentów autor wyjaśnia tym, że są to modele podstawowe, wynikające z prawa unijnego, które w sposób bezpośredni wpływa na regulacje krajowe.

Dla kogo książka?

Książka „Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego…” to publikacja dla tych wszystkich, którzy planują w sposób gruntowny wzbogacić swoja wiedzę z zakresu samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych. Jej odbiorcami w pierwszym względzie mogą być pracownicy naukowi oraz studenci kierunków prawniczych i administracyjnych.

Autor

Wojciech Hartung – specjalista z zakresu europejskiego prawa gospodarczego, finansów publicznych i gospodarki komunalnej, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji, transportu i zamówień publicznych. Związany z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka. Wykładowca akademicki m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej. Autor komentarza do dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych.

PLUSY KSIĄŻKI:

  • innowacyjny temat
  • przejrzysty układ treści
  • przystępny dla czytelnika język
  • w treści monografii częste odwołania do literatury zagranicznej

NASZA OCENA: 7 out of 10 stars (7 / 10)

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *