Referendum w Ziębicach nieważne. Burmistrz Alicja Bira rządzi dalej

  • W niedzielę 11 grudnia w Ziębicach (dolnośląskie) odbyło się referendum lokalne odwoławcze.
  • Podczas głosowania mieszkańcy decydowali o losach burmistrz miasta Alicji Biry.
  • W referendum zagłosowało 14,40% mieszkańców. Było to za mało aby referendum mogło zostać uznane za ważne

W niedzielę 11 grudnia 2016 r. mieszkańcy Ziębic (dolnośląskie) głosowali w referendum lokalnym. Przedmiotem głosowania było odwołanie dotychczasowej burmistrz Alicji Biry.

Nie udało się przekroczyć progu ważności referendum

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie w sprawie odwołania organu gminy jest ważne jeśli do urn pójdzie co najmniej 3/5 osób, które brały udział w jego wyborze. Oznacza to, że ziębickie referendum byłoby ważne gdyby do urn poszło przynajmniej 3065 osób, czyli około 21% ogółu mieszkańców.

Tymczasem w głosowaniu uzyskano frekwencję na poziomie 14,40%. Spośród 14252 uprawnionych do głosowania do urn udało się 2052 mieszkańców. Z treści protokołu sporządzonego po głosowaniu wynika, że oddano 1997 ważnych głosów. Za nieważne uznano 55 głosów. Spośród ważnych głosów zdecydowana większość oddana została przeciwko urzędującej burmistrz. Za odwołaniem głosowało 1835 uprawnionych (prawie 92% z głosów ważnych). Przeciwko odwołaniu burmistrz Biry opowiedziały się 162 osoby (około 8% z głosów ważnych).

Brak absolutorium i referendum

Przepisy prawa umożliwiają przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta) w kilku sytuacjach. Jedna z nich daje możliwość doprowadzenia do referendum po wcześniejszym nieudzieleniu mu absolutorium. Właśnie tą drogę wybrali radni z Ziębic. Pod koniec czerwca rada miejska w Ziębicach nie udzieliła burmistrz Alicji Birze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Po kolejnych dwóch miesiącach, na sesji 25 sierpnia 2016 r. rada miejska podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Ziębic z powodu nie udzielenia absolutorium. Na tej podstawie Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 10 października 2016 r. wydał postanowienie, w którym wyznaczył datę referendum na 11 grudnia 2016 r. W czasie głosowania mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Alicji Biry Burmistrza Ziębic przed upływem kadencji?”

Przyczyny referendum

Procedura ogłoszenia referendum w wyniku nieudzielenia absolutorium za wykonanie budżetu zakłada, że powodem przeprowadzenia głosowania są zarzuty związane z nieprawidłowościami w gospodarce miejskimi pieniędzmi. Miejscy radni zarzucali burmistrz między innymi niegospodarność i naruszanie dyscypliny finansowej. Bardzo szybko w kampanii referendalnej pojawiły się pod adresem burmistrz Biry inne zarzuty takie jak źle prowadzona polityka kadrową czy brak realizacji obiecanych w czasie kampanii wyborczej inwestycji.

Burmistrz odpierała zarzuty tłumacząc między innymi, że wiele inwestycji miejskich zostało już zrealizowanych a lokalne zostaną ukończone w najbliższym czasie.

Słabe statystyki

Referendum w Ziębicach (uwzględniając przeprowadzone również 11 grudnia 2016 r. głosowanie w Otwocku) jest 33 referendum odwoławczym jakie odbyło się w tej kadencji w Polsce. Z tych wszystkich głosowań tylko trzy referenda były ważne: w Chrzanowie (małopolskie), Trzebiatowie (zachodniopomorskie) i Sulmierzycach (wielkopolskie). W pozostałych zanotowano zbyt niską frekwencję.

Jednocześnie głosowanie w Ziębicach było trzecim referendum odwoławczym w tej kadencji w województwie dolnośląskim. Wcześniej głosowania przeprowadzono w Marcinowicach i Legnickim Polu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *