Referendum w Ziębicach. Czy burmistrz Alicja Bira zachowa stanowisko?

  • W niedzielę 11 grudnia w Ziębicach (dolnośląskie) odbędzie się referendum lokalne odwoławcze.
  • Podczas głosowania mieszkańcy zdecydują o losach burmistrz miasta Alicji Biry.
  • Referendum będzie ważne gdy zagłosuje około 21% mieszkańców.

Już w najbliższą niedzielę (11 grudnia 2016 r.) mieszkańcy Ziębic (dolnośląskie) będą mogli zagłosować w referendum lokalnym. Przedmiotem głosowania będzie odwołanie dotychczasowej burmistrz Alicji Biry.

Brak absolutorium i referendum

Przepisy prawa umożliwiają przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta) w kilku sytuacjach. Jedna z nich daje możliwość doprowadzenia do referendum po wcześniejszym nieudzieleniu mu absolutorium. Właśnie tą drogę wybrali radni z Ziębic.

O referendum zdecydowała rada

Pod koniec czerwca rada miejska w Ziębicach nie udzieliła burmistrz Alicji Birze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Po kolejnych dwóch miesiącach, na sesji 25 sierpnia 2016 r. rada miejska podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Ziębic z powodu nie udzielenia absolutorium. Na tej podstawie Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 10 października 2016 r. wydał postanowienie, w którym wyznaczył datę referendum. Głosowania ma odbyć się 11 grudnia 2016 r. W czasie referendum mieszkańcy odpowiedzą na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Alicji Biry Burmistrza Ziębic przed upływem kadencji?”

Głosowanie

Referendum zostanie przeprowadzone w niedzielę. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7.00. Głosowanie się skończy o 21.00. Zagłosować będzie można w 22 obwodowych komisjach wyborczych.

Przed głosowaniem będzie cisza wyborcza

Od północy w piątek (9 grudnia 2016 r.) rozpocznie się cisza wyborcza przed referendum. Będzie ona trwała do zakończenia głosowania. Podczas ciszy wyborczej zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania. Dodatkowo zakazane jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

Walka się toczy o frekwencję

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie w sprawie odwołania będzie ważne jeśli do urn pójdzie co najmniej 3/5 osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. Oznacza to, że jeśli ziębickie referendum ma być ważne to do urn musi pójść przynajmniej 3065 osób, czyli około 21% ogółu mieszkańców.

Uzyskanie wymaganej frekwencji nie będzie proste. Pokazują to statystyki. W tej kadencji odbyło się 31 referendów lokalnych odwoławczych. Z tego tylko trzy głosowania były ważne.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *