Referendum w sprawie odwołania Wójt Gminy Dobra przełożone przez wirusa

 

  • Data referendum lokalnego w Gminie Dobra (zachodniopomorskie) była wyznaczona na 29 marca 2020 r.
  • Komisarz Wyborczy w Szczecinie podjął decyzję o przełożeniu referendum z powody zagrożenia koronawirusem.
  • Kolejny termin referendum nie został podany.

O przeprowadzeniu referendum w Gminie Dobra zadecydował Komisarz Wyborczy w Szczecinie, który 6 lutego 2020 r. wydał w tej sprawie postanowienie. Datę głosowania wyznaczono na 29 marca 2020 r. W głosowaniu, mieszkańcy mieli odpowiadać na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pani Teresy Dery z funkcji Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji?”

Epidemia SARS-CoV-2

Sytuacja związana z zagrożeniem wirusem koronawirusem jest dynamiczna. Na terenie Polski pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zanotowano 4 marca 2020 r. Globalnie stan epidemii ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 r. Na mocy rozporządzenia z 13 marca 2020 r. Ministra Zdrowia ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020, poz. 433), który miał trwać od 14 marca 2020 r. do odwołanie. Odwołanie stanu zagrożenia nastąpiło 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 490). Z uwagi, że zagrożenie wirusem się zwiększało tego samego dnia Minister Zdrowia zdecydował się na wprowadzenie rozporządzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491). Stan epidemii ma obowiązywać do 20 marca do dnia odwołania.

Epidemia a referendum

Przeprowadzanie głosowania referendalnego w sytuacji powszechnego zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 zwiększa ryzyko jego zakażeniem. Problem ten zauważył Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, który w swoim piśmie z 20 marca 2020 r. rekomendował przełożenie terminu głosowania odwoławczego w Gminie Dobra.

Komisarz przekłada referendum

Pod wpływem stanowiska sanepidu Komisarz Wyborczy w Szczecinie podjął decyzją o przełożeniu daty głosowania. Postanowienie w tej sprawie zostało wydane 23 marca 2020 r. a następnego dnia opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. W uzasadnieniu do dokumentu czytamy, że przełożenie daty referendum uzasadnione jest poczuciem odpowiedzialności i troską o zdrowie i życie mieszkańców gminy. Nowy termin głosowania zostanie ustalony po ustaniu przyczyn zawieszenia głosowania.

Wirus zawiesza referenda

Sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że w kraju zawieszone zostały już trzy referenda odwoławcze. Oprócz głosowania w Gminie Dobra podobną sytuację mamy w Boguszowie–Gorcach i Ostródzie.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *