Referendum w sprawie odwołania władz Nowego Miasteczka odbędzie się 25 września

  • W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego opublikowano postanowienie o przeprowadzeniu referendum odwoławczego w Nowym Miasteczku.
  • Termin referendum został wyznaczony na 25 września 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 8 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przed upływem kadencji.

Data referendum została wyznaczona na 25 września 2016 r.

W treści postanowienia Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze określił również:

  • wzór oraz treść kart do głosowania,
  • wzór i treść nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a. terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w kalendarzu czynności stanowiącym.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w Nowym Miasteczku

Termin wykonania czynności referendalnej
Treść czynności
do 8 sierpnia 2016 r.- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie Gminy Nowe Miasteczko postanowienia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przed upływem kadencji,
do 26 sierpnia 2016 r.- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze kandydatów na członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Nowym Miasteczku
do 31 sierpnia 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Nowym Miasteczku,
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
do 4 września 2016 r.*)- sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przez osoby niepeł- nosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,
do 11 września 2016 r.*) - składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,
- zgłaszanie Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przez osoby niepeł- nosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a,
do 15 września 2016 r.- składanie wniosków do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
23 września 2016 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii referendalnej,
24 września 2016 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
25 września 2016 r. godz. 7.00 do 21.00- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013r., poz. 706 z późn. zm.) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *