Referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni ma być 7 czerwca

 

  • Mieszkańcy Bogatyni 26 lutego 2020 r. złożyli do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze wniosek o rozpisanie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej.
  • Komisarz na mocy swojego postanowienia z 27 marca 2020 r. zdecydował, że referendum się odbędzie.
  • Na datę głosowania wyznaczono 7 czerwca.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji wydane zostało 27 marca 2020 r. W najbliższych dniach dokument zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Data referendum i pytanie

Zgodnie z treścią postanowienia komisarza wyborczego referendum ma się odbyć 7 czerwca 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00. Mieszkańcy podczas głosowania będą odpowiadać na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji?”

Przed referendum

Do referendum trzeba wykonać szereg proceduralnych czynności. Do 13 maja 2020 r. –komisarz wyborczy powoła Miejską Komisję do spraw Referendum w Bogatyni. Obwodowe komisje do spraw referendum zostaną powołane do 17 maja 2020 r. To zadanie zrealizuje również komisarz wyborczy. Do 2 czerwca 2020 r. można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia wnioski o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Kampania referendalna

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym kampania przed głosowaniem odwoławczym w Bogatyni rozpoczęła się 27 marca 2020 r. – z dniem wydania przez komisarza postanowienia o referendum. Kampania zakończy się na 24 godziny przed dniem głosowania, czyli p czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 24.00.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *