Referendum w sprawie lotniska regionalnego już za miesiąc

  • Referendum lokalne w województwie podlaskim odbędzie się za miesiąc – 15 stycznia 2017 r.
  • Podczas głosowania mieszkańcy odpowiedzą na pytanie: Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?
  • Referendum będzie ważne jeśli do urn pójdzie 30% uprawnionych mieszkańców (około 290000 osób).

Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Łaszkiewicz 5 grudnia 2016 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. Dokument ten jest skutkiem zapadłego 29 listopada 2016 r. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym sąd uznał, że nie ma przeszkód do zorganizowania głosowania referendalnego. Również 5 grudnia 2016 r. postanowienie Komisarza Wyborczego opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Referendum odbędzie się 15 stycznia 2017 r.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku ustalił, że głosowanie referendalne odbędzie sie 15 stycznia 2017 r. Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym był to najpóźniejszy termin w jakim referendum mogło się odbyć. Komisarz wyborczy w swoim postanowieniu zawarł również treść pytania referendalnego. Mieszkańcy województwa podlaskiego odpowiedzą na pytanie: „Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?”. W postanowieniu komisarz określił również kalendarz czynności referendalnych, wzór i treść karty do głosowania i wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Kalendarz

Zgodnie z kalendarzem referendalnym do 21 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Podlaskiego powoła Wojewódzką Komisję do Spraw Referendum. Do tego samego dnia mają zostać powołane powiatowe (miejskie) komisje do spraw referendum. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będzie możliwe do 22 grudnia 2016 r. Powołanie przez Wojewódzką Komisję do Spraw Referendum obwodowych komisji do spraw referendum musi z kolei nastąpić do dnia 25 grudnia 2016 r. O północy 13 stycznia 2017 r. zakończy sie kampania referendalna. Jednocześnie rozpocznie się cisza wyborcza. Samo głosowanie przeprowadzone zostanie w niedzielę 15 stycznia 2015 r. od godziny 7.00 do godziny 21.00.

Jak zwykle zadecyduje frekwencja

Oczywistym jest, że najważniejszym w podlaskiej inicjatywie będzie osiągnięcie wystarczającej frekwencji. Referendum będzie ważne jeśli di urn pójdzie minimum 30% uprawnionych mieszkańców. Posiłkując się danymi z wyborów samorządowych w 2014 r. wynika, że na terenie województwa podlaskiego mieszka 960860 wyborców. Żeby zatem głosowanie było ważne zagłosować musi około 290000 osób.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *