Referendum w Raszynie nieważne. Zawiodła frekwencja

 

  • W niedzielę w Raszynie (mazowieckie) do 7.00 do 21.00 mieszkańcy głosowali w referendum odwoławczym.
  • W plebiscycie ważyły się losy Rady Gminy Raszyn i Andrzeja Zaręby – Wójta Gminy Raszyn.
  • Frekwencja w głosowaniu wyniosła 7,84%. Jest to wynik zbyt niski żeby referendum było ważne. Do ważności głosowania potrzebna była frekwencja na poziomie 35%.

Raszyńskie referendum odwoławcze było wynikiem działania grupy mieszkańców, którzy po zebraniu wymaganej liczby podpisów 11 kwietnia złożyli do Komisarza Wyborczego w Warszawie wniosek o przeprowadzenie referendum odwoławczego. Komisarz Wyborczy po sprawdzeniu dokumentu 28 kwietnia postanowił o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Raszyn i Wójta Gminy Raszyn. Na datę referendum wyznaczył 25 czerwca. Podczas głosowania mieszkańcy odpowiadali na dwa pytania: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Andrzeja ZARĘBY Wójta Gminy Raszyn przed upływem kadencji?” i „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Raszyn przed upływem kadencji?”

Wyniki głosowania

Żeby referendum odwoławcze było ważne do urn musiało pójść przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze odwoływanych organów. Oznaczało to, że frekwencja musiała być na poziomie około 35%. Tymczasem do urn poszło jedynie 7,84% mieszkańców.

Uprawnionych do głosowania było 16 576 osób. Podczas wczorajszego głosowania karty wydano 1300 mieszkańcom Gminy Raszyn.

W głosowaniu dotyczącym Rady Gminy Raszyn za odwołaniem głosowało 1197 osób, przeciw było 78 mieszkańców. W głosowaniu dotyczącym losów Andrzeja Zaręby, Wójta Gminy Raszyn za odwołaniem opowiedziało się 1198 mieszkańców, przeciw było 71 osób.

Statystyki

Uwzględniając wyniki referendum z Raszyna dotychczas w kadencji 2014-2018 przeprowadzono 43 referenda, w których próbowano odwołać 56 organów gmin (rad gmin/miast, wójtów, burmistrzów i prezydentów). Na 14 głosowań w sprawie odwołania rad ważne były tylko dwa – w sprawie odwołania Rady Gminy Dobrcz i Rady Gminy Słupno. Na 42 głosowania w sprawie odwołania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ważne były 4 referenda, w wyniku których odwołano Burmistrza Miasta Chrzanowa, Burmistrz Trzebiatowa, Burmistrz Sulmierzyc i Wójt Gminy Gietrzwałd.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *