Referendum w Nekli ważne. Mieszkańcy chcą kupna pałacu

  • W Nekli (wielkopolskie) w niedzielę 11 grudnia 2016 r. odbyło się referendum lokalne merytoryczne.
  • Mieszkańcy w głosowaniu decydowali czy gmina powinna kupić zabytkowy pałac wraz z otaczającym go parkiem.
  • Referendum w Nekli jest ważne. Do urn poszło 36,44% mieszkańców. Próg ważności referendum wynosił 30%.
  • Większość z głosujących w referendum (prawie 78%) opowiedziała się za kupnem pałacu wraz z parkiem przez gminę.

W niedzielę (11 grudnia 2016 r.) w gminie Nekla (wielkopolskie) przeprowadzono referendum lokalne merytoryczne. W tego typu głosowaniach mieszkańcy podejmują decyzje w konkretnych, ważnych dla społeczności lokalnej sprawach. W Nekli głosujący mieli zdecydować czy władze gminy mają kupić zabytkowy pałac z otaczającym go parkiem.

Frekwencja nie zawiodła

Zgodnie z przepisami prawa referenda lokalne merytoryczne są ważne jeśli w głosowaniu weźmie udział przynajmniej 30% mieszkańców. Walka o jak najwyższą frekwencje w gminie opłacała się. W Nekli zagłosowało 2106 wyborców na 5780 uprawnionych. Stanowiło to 36,44% z pośród wszystkich uprawnionych.

Osoby, które wybrały się na głosowanie odpowiadały na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za kupnem zespołu pałacowo – parkowego w Nekli (działka nr 273 o powierzchni 17 ha 3310 m2) przez gminę Nekla za kwotę 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), w przypadku jego odzyskania przez spadkobierców rodziny Żółtowskich?”. Po podliczeniu wyników z lokali wyborczych wynika, że oddano 2091 ważnych głosów. Z tego 1622 osoby (77,57%) opowiedziało się za kupnem przez gminę pałacu wraz z otaczającym go parkiem. Przeciwko było 469 mieszkańców (22,43%).

Władze miasta muszą kupować pałac z parkiem

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji. Wynika z tego, że gmina jest zobowiązana do zakupu zespołu pałacowo-parkowego.

A może pałac nie będzie kupiony?

Przypominamy, że w referendum mieszkańcom zostało zadane następujące pytanie: „Czy jest Pan/Pani za kupnem zespołu pałacowo – parkowego w Nekli (działka nr 273 o powierzchni 17 ha 3310 m2) przez gminę Nekla za kwotę 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), w przypadku jego odzyskania przez spadkobierców rodziny Żółtowskich?”.

Taka konstrukcja pytania sprawia, że mimo większości odpowiedzi na „Tak” może nie dojść do wykupu nieruchomości. Po pierwsze niezależnie od wyników głosowania o sprzedaży nieruchomości decydować będą spadkobiercy rodziny Żółtowskich. To że są oni teraz chętni do sprzedaży nieruchomości nie oznacza, że nie mogą zmienić swojego zdania. Po drugie do kupna nieruchomości może nie dojść gdy spadkobiercy dawnych właścicieli będą chcieli za pałac z parkiem więcej niż 1,8 miliona. Do transakcji nie dojdzie również gdy spadkobiercy ostatecznie nie odzyskają majątku.

Zespół pałacowo-parowy w Nekli

Sam pałac został zbudowany około 1870 r. przez rodzinę Żółtowskich – znanych na terenie wielkopolski działaczy społecznych. Majątek pozostał w rodzinie do II wojny światowej. Po jej zakończeniu dobra w Nekli spotkał los podobny do innych tego typu majątków. Ostatecznie na początku lat 90-tych pałac w Nekli wraz z otaczającym pakiem przeszedł na własność samorządu gminnego.

W końcu o majątek w upomnieli się jego prawowici właściciele – spadkobiercy rodziny Żółtowskich. W maju 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przejecie majątku przez gminę ma początku lat 90-tych odbyło się wbrew przepisom prawa. W ten sposób potwierdzone zostało prawo spadkobierców do majątku.

Aktualnie w pałacu znajduje się przedszkole.

Historia referendum

Władze gminy wiedząc, że wydanie z budżetu prawie 2 milionów złotych to poważne obciążenie dla budżetu postanowiły zapytać w tej sprawie mieszkańców. W dniu 26 października 2016 r. Rada Gminy Nekla podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 31 października 2016 r.

You May Also Like

One thought on “Referendum w Nekli ważne. Mieszkańcy chcą kupna pałacu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *