Referendum w Lublinie w sprawie Górek Czechowskich nieważne

  • W niedzielę (7 kwietnia) w Lublinie odbyło się referendum lokalne.
  • W głosowaniu mieszkańcy decydowali o losach tzw. Górek Czechowskich.
  • Po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, że referendum jest nieważne, ponieważ do urn wybrało się za mało mieszkańców Lublina.

Pomysłodawcą niedzielnego głosowania był Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, który taki zamiar przedstawił jeszcze w czasie jesiennej kampanii wyborczej. Ostatecznie miejscy radni 31 stycznia przyjęli uchwałę w sprawie rozpisania referendum.

Górki Czechowskie

Górki Czechowskie to obszar naturalnych wzniesień w północnej części Lublina. Przez wiele lat był tam poligon. Teraz cały obszar (ponad 100 hektarów) znajduje się w prywatnych rękach. Właściciel chciałby cześć terenu (około 30 hektarów) przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową. Reszta miałaby zostać zagospodarowana jako park. Aby tak się ostatecznie stało miasto musi zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie

W niedzielnym referendum mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin?”

Wyniki głosowania

Głosowanie w Lublinie odbyło się w 207 obwodach. Do oddania głosu uprawnionych było 260853 mieszkańców. Przy urnach pojawiło się  jedynie 33666 uprawnionych. Dało to frekwencje poniżej 13%. Uzyskana frekwencja sprawiła, że referendum jest nieważne, ponieważ nie udało się przekroczyć progu 30%.

Większość nie chce zmian

Mimo, że referendum nie jest wiążące dla władz miasta to może być źródłem wiedzy na temat opinii mieszkańców w sprawie losów Górek Czechowskich. Za zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zagłosowało 10823 osób (32,3%). Przeciwne stanowisko wyraziło 22708 mieszkańców (67,7%).

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *