Referendum w Jarocinie – ożywienie rynku i jego rewitalizacja

Referendum gminne w Jarocinie to rezultat powzięcia przez Radę Miejską tego miasta uchwały nr LXXXI/510/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego działań mających na celu rewitalizację jarocińskiego Rynku i centrum miasta. Zgodnie z treścią przywołanej uchwały uprawnieni mieszkańcy miasta będą mogli odpowiedzieć na dwa pytania: „Czy jesteś za wprowadzeniem przejazdu samochodów przez jarociński Rynek i stworzeniem parkingu na Rynku?” i „Czy jesteś za przeprowadzeniem przez gminę Jarocin rewitalizacji centrum miasta z wykorzystaniem marki festiwalu muzyki rockowej?” Głosowanie ma być przeprowadzone równolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego tj. w dniu 25 maja 2014 r.

Z doniesień prasowych wynika, że w Jarocinie mamy do czynienia z dość specyficzną sytuacją w porównaniu z innymi miastami. W momencie, w którym władze szeregu miast próbują ograniczyć ruch samochodowy w ścisłych centrach, w Jarocinie mamy do czynienia z odwrotną tendencją. W głosowaniu referendalnym mieszkańcy mają zadecydować czy nie umożliwić ruchu pojazdów również przez teren jarocińskiego rynku. Skąd taki pomysł? Jak wskazują władze miasta idea przywrócenia ruchu w ścisłym centrum została zasygnalizowana przez przedsiębiorców, którzy właśnie w okolicach rynku prowadzą swoją działalność. Jak wynika z ich stanowiska, ograniczenia w ruchu pojazdów na rynku miejskim powodują, że w sposób znaczny utracili oni możliwość zarobkowania. Panaceum na ich niskie obroty ma być właśnie przywrócenie ruchu w tej części Jarocina. Pomysłowi przeciwstawia się jednak znaczna cześć mieszkańców. Według ich opinii na terenie jarocińskiego rynku powinny obowiązywać dotychczasowe zasady ruchu pojazdów mechanicznych. Tylko bowiem takie rozwiązanie zagwarantuje, że centrum miasta będzie mogło służyć wszystkim mieszkańcom jako miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. Dodatkowo, zdaniem wielu mieszkańców, pojazdy mogą znacznie wpłynąć na pogorszenia bezpieczeństwa pieszych w tej części miasta.

Najwięcej niewiadomych wiąże się jednak z pytaniem dotyczącym rewitalizacji centrum miasta z wykorzystaniem marki festiwalu muzyki rockowej. Wiadomo jedynie tyle, że w mieście toczy się dyskusja na temat rewitalizacji ścisłego centrum Jarocina. Wykorzystanie przy tym marki festiwalu jarocińskiego może być związane z przyciągnięciem w to miejsce turystów poprzez organizowanie imprez zwianych z festiwalem oraz dzięki powstającemu nowoczesnemu, multimedialnemu muzeum polskiej muzyki rockowej – Spichlerz Polskiego Rocka.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *