Referendum w Dobrzanach. Mieszkańcy pójdą do urn 6 listopada

  • W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego opublikowano postanowienie o przeprowadzeniu referendum odwoławczego w Dobrzanach.
  • Mieszkańcy Gminy Dobrzany zdecydują o losach Burmistrz Anny Gibas 6 listopada 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 20 września 2016 r. opublikowane zostało postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 19 września 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Dobrzan przed upływem kadencji.

Data referendum została wyznaczona na 6 listopada 2016 r.

W treści postanowienia Komisarz Wyborczy w Szczecinie określił:

  • kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum;
  • wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania;
  • wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w Dobrzanach

Termin wykonania*)
Treść czynności
do dnia 20 września 2016 r.- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie o przeprowadzeniu referendum gminnego;
- podanie do wiadomości mieszkańców gminy Dobrzany, przez rozplakatowanie na terenie gminy, treści postanowienia o przeprowadzeniu referendum gminnego;
do dnia 7 października 2016 r.- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie na terenie gminy, obwieszczeń Burmistrza Dobrzan o granicach i numerach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji ds. referendum oraz o lokalach obwodowych komisji ds. referendum przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego;
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu kandydatów na członków terytorialnej komisji do spraw referendum
do dnia 9 października 2016 r.- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Szczecinie kandydatów na członków Gminnej Komisji ds. referendum gminnego oraz obwodowych komisji ds. referendum gminnego;
do dnia 12 października 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie Gminnej Komisji ds. referendum gminnego w Dobrzanach;
do dnia 16 października 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie obwodowych komisji ds. referendum gminnego;
- sporządzenie spisu wyborców osób uprawnionych do udziału w referendum;
- przekazanie wyborcom przez Burmistrza Dobrzan w formie druku bezadresowego, informacji o terminie referendum, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika;


- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego
do dnia 22 października 2016 r.- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładek na karty do głosowania, sporządzonych w alfabecie Braille’a;
do dnia 28 października 2016 r.- składanie w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
do dnia 1 listopada 2016 r.- składanie w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach przez osobę uprawnioną do udziału w referendum pisemnego wniosku o dopisanie do spisu osób uprawnionych w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie gminy Dobrzany;
w dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii referendalnej;
w dniu 5 listopada 2016 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum;
w dniu 6 listopada 2016 r. w godz. od 7.00 do 21.00- głosowanie w referendum gminnym;

*) zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *