Referendum „olimpijskie” w Krakowie razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Plany dotyczące referendum „olimpijskiego” w Krakowie nie są już tylko politycznymi deklaracjami. Na zwołanej w dniu 1 kwietnia 2014 r. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa podjęto uchwałę o przeprowadzeniu referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa. Jako dzień przeprowadzenia referendum wskazano 25 maja 2014 r. czyli dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy z obecnych na sesji radnych (33 osoby). W planowanym referendum mieszkańcy stolicy małopolski będą odpowiadać na cztery pytania dotyczące organizacji zimowej olimpiady, budowy metra i ścieżek rowerowych oraz stworzenia systemu monitoringu wizyjnego w mieście.

Zgodnie z przyjętym przez radnych Krakowa kalendarzem czynności wyborczych związanych z przeprowadzeniem referendum do 25 kwietnia 2014 r. Prezydent Miasta Krakowa poda do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komicji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych do głosowania korespondencyjnego i lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powołanie przez Radę Miasta Krakowa gminnej komisji do spraw referendum w Krakowie ma nastąpić do 28 kwietnia 2014 r. W terminie do 4 maja 2014 r. ma nastąpić powołanie przez gminną komisję do spraw referendum w Krakowie obwodowych komisji do spraw referendum w Krakowie, sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, zgłaszanie Prezydentowi Miasta Krakowa przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru glosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Z kolei do 11 maja 2014 r. ma nastąpić składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym samym terminie osoby niepełnosprawne muszą zgłosić Prezydentowi Miasta Krakowa zamiar głosowania przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braill’a. W terminie do 15 maja 2014 r. musi nastąpić składanie Prezydentowi stolicy Małopolski wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Zakończenie kampanii referendalnej nastąpi o godzinie 24.00 dnia 23 maja 2014 r. a samo głosowanie trwało będzie od 7.00 do 21.00 w dniu 25 maja 2014 r

Wszyscy uprawnieni, który zdecydują się wziąć udział w referendum będą mogli ustosunkować się (poprzez odpowiedź TAK lub NIE) do następujących pytań:

  1. Czy jest Pani/Pan za zorganizowaniem i przeprowadzeniem przez Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku?
  2. Czy jest Pani/Pan za budową metra w Krakowie?
  3. Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie systemu monitoringu wizyjnego, którego celem byłaby poprawa bezpieczeństwa w Mieście?
  4. Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej ścieżek rowerowych?

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *